24 öre tjänste tandning 13

Samma tryckplåt användes för tandning 13 som för tandning 14. Det finns alltså endast en tryckplåt för denna valören.
Sista leveransen till frimärksförrådet skedde 6.11.1884 och restupplagan trycktes 1889 tillsammans med restupplagan av 12 öre över med ny valör 10 öre.
Den totala upplagan är 1 633 950 fördelade på 8 leveransen mellan åren 1881-1884. Av dessa användes 152 950 märken till 1889 års påtryck. Den effektiva upplagan var alltså 1 481 000 märken.

24 öres märken användes huvudsakligen för att betala portot för inrikes brev i 2:a viktklassen, 2×12 öre. Valören sluta att tryckas eftersom det inrikes portot för 1:a viktklassen sänktes från 12 till 10 öre och behovet av 24 öres märken blev därefter ringa.

Plåtfel finns beskrivna här.

Nyanser

Samtliga är tryckta på ett vanligt vitt papper.
Utgivningsåret för några av nyanserna (a, d, e och f) är säkra medan andra är osäkra (b och c).

20a
Tj 20a

Orangegul (Facit-Nr Tj 20a)

Färgstyrka 3-4

Utgivet 1881

 

 

 

20b
Tj 20b

Orange (Facit-Nr Tj 20b)

Färgstyrka 5-7

Utgivet (1882)

 

 

 

20c
Tj 20c

Gulorange (Facti-Nr Tj 20c)

Färgstyrka 4-5

Utgivet (1883)

 

 

 

20d
Tj 20d

Gul (Facit-Nr Tj 20d)

Färgstyrka 2-4

Utgivet 1884

 

 

e-nyansen (Tj 20e) citronaktigt gul är en ovanlig nyansvariant av d-nyansen.

20f
Tj 20f

Olivaktigt gul (Facit-Nr Tj 20f)

Färgstyrka 3-5

Utgivet 1884, leverans 8

 

 

Leverans 8 kom till frimärksförrådet 11.6.1884 och bestod av 173 500 märken. Märkena i denna sista tryckningen/leveransen av 24 öres valören hade nyansen olivaktigt gul. Av dessa har troligen ca 60 000 märken (enligt beräkning av Mats Gustafsson i Handboken 1991) levererats ut till postkontoren. Restupplagan tillsammans med återlevererade märken från postkontoren trycktes 1889 över med den nya valören 10 öre.