3 öre tjänste tandning 13

Den total upplagan var ca 1,3 miljoner vilket faktiskt är ca 400 000 mindre än föregångaren tandning 14.

Det finns två olika plåtar som använts för tryckningen:

  • Plåt 1 samma som för tandning 14 användes för tryckningarna 1881-1899, nyans a-e.
  • Plåt 2 nytillverkad plåt som användes för tryckningarna 1903-1904, nyans f-g.

Plåtarna skiljer sig åt på flera sätt där den tydligaste skillnaden är trycket som hos plåt 1 oftast är otydligt medan det hos plåt 2 är tydligare.

Följande skillnader finns mellan de båda plåtarna.

Plåt 1: huvudsakligen stämplade innan 1905
Inga grundtypsfel men många individuella plåtfel
Trycket är ofta matt och ojämnt med suddigt (flammigt) bottentryck som där punkterna är svåra att urskilja

Plåt 2: huvudsakligen stämplade efter 1905
Grundtypsfel men få individuella plåtfel
Trycket är klart och jämnt med ett distinkt bottentryck där punkterna är tydligt urskiljbara

Läs mer om de båda plåtarna och deras plåtfel, plåt 1 resp plåt 2.

Nyanser

Plåt 1 – matt, ojämnt och suddigt/flammigt tryck.

12a_gråbrun
Tj 12a, gråbrun
12a_gulaktigt_gråbrun
Tj 12a, gulaktigt gråbrun

Gråbrun – Gulaktigt gråbrun (Tj 12a)
Färgstyrka 3-5

Tryckta med plåt 1

Utgivet 1881

 

 

12b
Tj 12b

Ljust gulbrun (Facit-Nr Tj 12b)
Rent tryck
Färgstyrka 3-4

Tryckta med plåt 1

Utgivet 1882

 

12c
Tj 12c

Matt gulbrun (Facit-Nr Tj 12c)
Färgstyrka 3-4

Tryckta med plåt 1

Utgivet 1886

 

 

12d
Tj 12d

Rödaktigt brun (Facit-Nr Tj 12d)
Flammigt tryck
Färgstyrka 3-7

Tryckta med plåt 1

Utgivet 1886

De mest typiska d-nyanserna är de i högre färgstyrka

12e
Tj 12e

Orangebrun (Facit-Nr Tj 12e)
Färgstyrka 6-7
Delvis flammigt tryck

Gulaktigt papper

Tryckta med plåt 1
Utgivet 1894

 

12f
Tj 12f

Gulbrun (Facit-Nr Tj 12f)
Färgstyrka 5-6
Flammigt tryck

Vitt papper

Tryckta med plåt 1
Utgivet (1897-99?)

 

Plåt 2 – klart och jämnt tryck

12g
Tj 12g

Orangebrun (Facit-Nr Tj 12g)
Färgstyrka 6-8
Klart tryck
Vitt papper

Tryckta med plåt 2
Utgivet 1903
Leverans 10 med en upplaga på 145 950 märken

 

12h
Tj 12h

Olivaktigt gulbrun (Facit-Nr Tj 12h)
Färgstyrka 6-7
Klart tryck
Vitt papper

Tryckta med plåt 2
Utgivet 1904
Leverans 11 med en upplaga på 239 800