Tjänste tandning 14

Historik

Ifördes då man beslutat att sk. Fribrev skulle frankeras.
Tidigare hade personer med fribrevsrätt bara behövt att ange ”fribrev” på sina försändelser.
Dessa noterades i en personlig sk. fribrevsbok.
Med tjänstemärkenas införande skulle Postverket få en bättre kontroll över fribreven.

Tryckning

Märkena trycktes med plåtar om 50 märken. Endast en plåt tillverkades för respektive valör, alltså inte plåtpar som för de ordinarie frimärkena. Med undantag för 1 krona valören som krävde två plåtar, en för den blå färgen och en för den bruna färgen.
Under tandning 13 perioden tillverkades en del nya plåtar, men endast en plåt för varje valör användes under tandning 14 perioden.

Plåtarna var konstruerade med 50 lösa klichéer. Plåtarnas märkesbilder passade ofta dåligt ihop med perforeringsmaskinen vilket gjorde att många märken inte fick en bra centrering.
Se exempelbild här nedan på ett 10-block av 12 öre (tandning 13 men principen är den samma för tandning 14) från arkets övre del (pos 1-10) där de båda mittersta märkena är välcentrerade med de andra är gradvis snedcentrerade, de vänstra åt vänster och de högra åt höger. Detta gör att det är sällsynt med välcentrerade 4-block.

17_10_block
10-block med gradvis snedcentrering

 

Papper

I handboken av Mats Gustafsson (SFF A:2 utgiven 1991) finns följande tabell avseende papperssorterna använda till de 14 tandade tjänstemärkena:
1874 Blågråaktigt tämligen slätt papper
1875-1877 Gråaktigt – vitt tämligen slätt papper
1878-1881 Gulaktigt ej lika slätt papper
Övergångstiden 1877-1878 från det gråaktiga-vita pappret till det gulaktiga är osäker.

Valörernas nyanser
Avstämplingsåren på tjänste tandning 14 sträcker sig normalt över många år. Sena avstämplingar av tidiga nyanser är vanligt då många mindre orter hade väldigt låg förbrukning av vissa valörer.

1_liten3 öre orangebrun i nyanser

Plåtfel

 

2_liten4 öre gråsvart – grå i nyanser

Plåtfel

 

3_liten

5 öre grön i nyanser

Plåtfel

 

4_liten

6 öre lila eller grå i nyanser

Plåtfel

 

5_liten

12 öre blå i nyanser

Plåtfel

 

6_liten

20 öre röd i nyanser

Plåtfel

 

7_liten

24 öre orange i nyanser

Plåtfel

 

8_liten

30 öre brun i nyanser

Plåtfel

 

9_liten

50 öre karmin i nyanser

Plåtfel

 

10_liten

1 krona blå och brun i nyanser

Plåtfel

 

 

Plåtfel och varianter

Plåtarna som ursprungligen tillverkades för tandning 14 fortsatte att användas till tandning 13. Med tiden blev plåtar slitna och ersattes av nya plåtar. Detta gjordes ej för valörena 6, 12 och 24 öre som slutade tryckas då valörena inte var nödvändiga sedan portosänkningar.

Beskrivningar och förklaringar bygger till stor del på de gjorda av Mats Gusafsson i SFFs handbok över de stora tjänstemärkena (A:2, utgiven 1991).

2 öre (tandning 13)

3 öre plåt 1 (tandning 14 och 13)

3 öre plåt 2 (tandning 13)

4 öre plåt 1 (tandning 14 och 13)

4 öre plåt 2 (tandning 13)

5 öre plåt 1 (tandning 14 och 13)

5 öre plåt 2 (tandning 13)

6 öre (tandning 14 och 13)

12 öre (tandning 14 och 13)

20 öre plåt 1 (tandning 14 och 13)

20 öre plåt 2 (tandning 13)

24 öre (tandning 14 och 13)

30 öre plåt 1 (tandning 14 och 13)

30 öre plåt 2 (tandning 13)

50 öre plåt 1 (tandning 14 och 13)

50 öre plåt 2 (tandning 13)

1 krona plåt 1 (tandning 14 och 13)

1 krona plåt 2 (tandning 13)

1 krona plåt 3 (tandning 13)

1 trackback/pingback

  1. Plåtfel på långa tjänste – SAFE Album AB / Frimärks-Netto

Lämna ett svar