12 öre Vapen plåt 1

Plåt 1 och 2 var det första plåtparet som användes för att trycka 12 öres valören.
Plåtarna användes till leveranserna 1-26 i fem olika plåtuppsättningar A-E.
Kvartsplåtarna monterades ner och rengjordes vid fyra tillfällen och när de sedan åter monterades ihop till en tryckplåt fick de ibland en annan inbördes placering. Detta gör att en del klichéer kan se tämligen olika ut från olika plåtstadium, detta gäller framför allt de som vid något stadium suttit i en kantposition och vid andra stadium inte gjort det.

Stadium A leverans 1-5 (6.6.1858 – 18.12.1858) kvartsplåtarnas ordning 1 / 2 / 3 / 4
Stadium B leverans 6-8 (19.2.1859 – 28.5.1859) kvartsplåtarnas ordning 4 / 3 / 2 / 1
Stadium C leverans 9-11 (14.7.1859 – 28.11.1859) kvartsplåtarnas ordning 2 / 1 / 4 / 3
Stadium D leverans 12-13 (20.1.1860 – 3.3.1860) kvartsplåtarnas ordning 1 / 2 / 3 / 4
Stadium E1 (blå märken) leverans 14-19 (8.5.1860 – 12.3.1861) kvartsplåtarnas ordning 4 / 3 / 2 / 1
Stadium E2 (ultramarina märken) leverans 20-26 (13.4.1861 – 25.11.1861) kvartsplåtarnas ordning 4 / 3 / 2 / 1

Grundtyperna har en normal placering i kvartsplåtarna.

Nedan finns beskrivningar och bilder för de olika klichéernas unika plåtfel. Området där klichéns fel finns är markerat med en röd figur. Klicka på bilderna för förstoringar.

Klichéerna är numrerade efter den position de hade i den ursprungliga plåtuppsättningen stadium A.
De avbildade märkena kommer från olika plåtuppsättningar (då de ibland haft andra positioner i tryckarket) men det är alltid klichéns ursprungliga position i plåtuppsättning A som anges.

pl1_pos1
Kliché 1 plåt 1

Kliché 1 (GT1)
I övre vänstra delen av märkesbilden finns en färgsudd som oftast syns som små färgpålägg på S i SVERIGE.

Plåt 1A pos 1
Plåt 1B pos 56
Plåt 1C pos 6
Plåt 1D pos 1
Plåt 1E pos 56

 

pl1_pos4
Kliché 4 plåt 1

Kliché 4 (GT4)
På första E i SVERIGE är mittstrecket förlängt uppåt.
Färgfläck mellan I och den övre ytterramen.

Plåt 1A pos 4
Plåt 1B pos 59
Plåt 1C pos 9
Plåt 1D pos 4
Plåt 1E pos 59

pl1_pos5
Kliché 5 plåt 1

Kliché 5 (GT5)
Konturen i övre högra hörnet är ojämn och svagt inbuktad.
Detta plåtfel syns normalt endast i stadium A och D på klichén suttit i pos 5, i övriga stadium då denna suttit i en kantposition syns endast en svag inbuktning på en kraftigt tryckt ram.

På den vänstra inre ramlinjen finns ett litet vågrätt streck ovanför prickarna på Ä.

Plåt 1A pos 5
Plåt 1B pos 60
Plåt 1C pos 10
Plåt 1D pos 5
Plåt 1E pos 60

pl1_pos6
Kliché 6 plåt 1
pl1_pos6_stadium_e
Kliché 6 plåt 1E = pos 51

Kliché 6 (GT1)
SVERIGE i övre textfältet har R färgprick i ringen och G färgpålägg upptill.
Vänstra FRIMÄRKE med färgpläck på F och vit prick nertill på I.

Fläckarna på F och I kan svåra att se när klichén suttit i position 51 (stadium B och E).

Plåt 1A pos 6
Plåt 1B pos 51
Plåt 1C pos 1
Plåt 1D pos 6
Plåt 1E pos 51

 

pl1_pos7
Kliché 7 plåt 1

Kliché 7 (GT2) ”Brott i S” (medtagen i Facit)
Vitt streck (repa) genom övre ytterramen och övre delen av S i SVERIGE.
Första E i SVERIGE har ibland en förlängning böjd åt vänster på mittstrecket.
Den yttre övre ramlinjen är något tjockare ovanför I.
Se fler bilder här.

Plåt 1A pos 7
Plåt 1B pos 52
Plåt 1C pos 2
Plåt 1D pos 7
Plåt 1E pos 52

pl1_pos8
Kliché 8 plåt 1

Kliché 8 (GT3)
Ä i högra FRIMÄRKE har en svag färgpunkt på den högra stapeln.
Denna är mycket svag och oftast syns den inte alls.

Plåt 1A pos 8
Plåt 1B pos 53
Plåt 1C pos 3
Plåt 1D pos 8
Plåt 1E pos 53

 

pl1_pos11
Kliché 11 plåt 1
pl1_pos11a_stor
Kliché 11 plåt 1

Kliché 11 (GT6)
Övre högra hörnet med skruvavskav.
Det vänstra märket har även med svag färglinje (spis) i vänster marginal.
Det högra märket saknar denna färglinje men har en färgfläck till vänster om T i TOLF.

Plåt 1A pos 11
Plåt 1B pos 66
Plåt 1C pos 16
Plåt 1D pos 11
Plåt 1E pos 66

 

pl1_pos13
Kliché 13 plåt 1

Kliché 13 (GT8)
Nedre vänstra hörnet med liten utlöpare.
Nedre högra hörnet med skruvavskav.
Färgfläck mellan yttre ramlinjen och första R i vänstra FRIMÄRKE, döljs av stämpeln.

Plåt 1A pos 13
Plåt 1B pos 68
Plåt 1C pos 18
Plåt 1D pos 13
Plåt 1E pos 68

pl1_pos14
Kliché 14 plåt 1

Kliché 14 (GT9)
Ibland syns en mindre skada över sköldens högra inrullning.

Plåt 1A pos 14
Plåt 1B pos 69
Plåt 1C pos 19
Plåt 1D pos 14
Plåt 1E pos 69

 

pl1_pos16
Kliché 16 plåt 1

Kliché 16 (GT6)
Under L i TOLF finns ett vågrätt vitt streck nära den nedre konturlinjen.

Plåt 1A pos 16
Plåt 1B pos 61
Plåt 1C pos 11
Plåt 1D pos 16
Plåt 1E pos 61

 

pl1_pos18
Kliché 18 plåt 1
pl1_pos18a_stor
Kliché 18 plåt 1

Kliché 18 (GT8) ”Runda inhaket” (Medtagen i Facit)
Runt inbuktning på den nedre konturen nära det nedre högra hörnet.
Båda märkena är från stadium E.
Det ultramarina från leverans 20-26 och det blåa från leverans 14-19.
Bilder från alla stadium finns här.

Plåt 1A pos 18
Plåt 1B pos 63
Plåt 1C pos 13
Plåt 1D pos 18
Plåt 1E pos 63

pl1_pos21_pl1e2
Kliché 21 plåt 1E pos 76
pl1_pos21_pl1d
Kliché 21 plåt 1D pos 21

Kliché 21 (GT11)
Konturlinjen i nedre vänstra hörnet är något ojämn.
I stadium A och D när klichén suttit i kantposition är hela den vänstra ramlinjen mer eller mindre kraftig och ojämn.

Plåt 1A pos 21
Plåt 1B pos 76
Plåt 1C pos 26
Plåt 1D pos 21
Plåt 1E pos 76

pl1_pos22
Kliché 22 plåt 1
pl1_pos22_pl1b
Kliché 22 plåt 1B

Kliché 22 (GT12)
Nedre högra hörnet med både skruvavskav och färgpunkt.

Plåt 1A pos 22
Plåt 1B pos 77
Plåt 1C pos 27
Plåt 1D pos 22
Plåt 1E pos 77

 

pl1_pos23
Kliché 23 plåt 1

Kliché 23 (GT13)
Den högra konturen har färgpålägg nertill nära det nedre hörnet.
Förtjockningen på den högra ramlinjen utanför M och ÄR är grundtypsfel (GT 13).

Plåt 1A pos 23
Plåt 1B pos 78
Plåt 1C pos 28
Plåt 1D pos 23
Plåt 1E pos 78

pl1_pos24
Kliché 24 plåt 1

Kliché 24 (GT14)
Mellan den vänstra stapeln på vänstra M och den vänstra inre ramlinjen syns ibland en färgfläck som förbinder de båda eller gjort ramlinjen något kraftig.

Plåt 1A pos 24
Plåt 1B pos 79
Plåt 1C pos 29
Plåt 1D pos 24
Plåt 1E pos 79

pl1_pos25
Kliché 25 plåt 1

Kliché 25 (GT15)
I i SVERIGE har ett färgpålägg på övre halvan av den högra sidan.

Plåt 1A pos 25
Plåt 1B pos 80
Plåt 1C pos 30
Plåt 1D pos 25
Plåt 1E pos 80

pl1_pos35
Kliché 35 plåt 1

Kliché 35 (GT20)
Nedre vänstra hörnet med tydligt skruvavskav.

Plåt 1A pos 35
Plåt 1B pos 90
Plåt 1C pos 40
Plåt 1D pos 35
Plåt 1E pos 90

 

pl1_pos36
Kliché 36 plåt 1
pl1_pos36a_stor
Kliché 36 plåt 1E position 81

Kliché 36 (GT16)
Vänstra konturen med färgpålägg från nedre hörnet och upptill början av E.
E i vänstra FRIMÄRKE med färgstreck från mittstrecket och till den inre ramlinjen (döljs av stämpeln).
Båda dessa felen kan bli extra kraftiga i de stadium då klichen fått en kantposition som t.ex. i stadium E då denna suttit i position 81.

Plåt 1A pos 36
Plåt 1B pos 81
Plåt 1C pos 31
Plåt 1D pos 36
Plåt 1E pos 81

pl1_pos38
Kliché 38 plåt 1

Kliché 38 (GT18)
Nedre högra hörnet något ojämnt p.g.a. ett litet färgpålägg på högra sidan.

Plåt 1A pos 38
Plåt 1B pos 83
Plåt 1C pos 33
Plåt 1D pos 38
Plåt 1E pos 83

pl1_pos40
Kliché 40 plåt 1

Kliché 40 (GT20)
Skruvavskav i nedre vänstra hörnet med liten flis åt vänster.

Plåt 1A pos 40
Plåt 1B pos 85
Plåt 1C pos 35
Plåt 1D pos 40
Plåt 1E pos 85

pl1_pos41
Kliché 41 plåt 1

Kliché 41 (GT21)
Nedre vänstra hörnet spetsigt. Nedre konturen är även något ojämn.
Syns normalt inte (eller svagt) i stadium B och E då klichén suttit i plåtens nedersta rad vilket ger en kraftigt tryckt nedre kontur.

Plåt 1A pos 41
Plåt 1B pos 96
Plåt 1C pos 46
Plåt 1D pos 41
Plåt 1E pos 96

pl1_pos46
Kliché 46 plåt 1
pl1_pos46a_stor
Kliché 46 plåt 1

Kliché 46 (GT21)
O i TOLF med vitt streck upptill.
Färgfläck mellan R och I i högra FRIMÄRKE.
Det högra märket har en mindre färgprick utanför det övre högra hörnet som syns på vissa märken från denna klichén.

Plåt 1A pos 46
Plåt 1B pos 91
Plåt 1C pos 41
Plåt 1D pos 46
Plåt 1E pos 91

pl1_pos47
Kliché 47 plåt 1E
pl1_pos47_stadium_b
Kliché 47 plåt 1B

Kliché 47 (GT22)
Inhak på den nedre konturen, nära det vänstra hörnet samt under F i TOLF.
Inhaken kan normalt även ses kantpositionen 92 från stadium B och E.

Plåt 1A pos 47
Plåt 1B pos 92
Plåt 1C pos 42
Plåt 1D pos 47
Plåt 1E pos 92

 

pl1_pos49
Kliché 49 plåt 1

Kliché 49 (GT24)
Övre högra hörnet med tydligt skruvavskav samt flis åt höger.

Plåt 1A pos 49
Plåt 1B pos 94
Plåt 1C pos 44
Plåt 1D pos 49
Plåt 1E pos 94

 

pl1_pos50
Kliché 50 plåt 1

Kliché 50 (GT25)
Övre vänstra hörnet med svagt skruvavskav.

Plåt 1A pos 50
Plåt 1B pos 95
Plåt 1C pos 45
Plåt 1D pos 50
Plåt 1E pos 95

 

pl1_pos51
Kliché 51 plåt 1
pl1_pos51a_stor
Kliché 51 plåt 1

Kliché 51 (GT1)
Flera tydliga brott på den vänstra yttre ramlinjen vid ÄRK.
Skada på M i högra FRIMÄRKE.
Mindre skruvavskav på det nedre högra hörnet.

Plåt 1A pos 51
Plåt 1B pos 6
Plåt 1C pos 56
Plåt 1D pos 51
Plåt 1E pos 6

pl1_pos52
Kliché 52 plåt 1

Kliché 52 (GT2)
Färgpålägg upptill på G i SVERIGE.
Två färgfläckar omgivet av vitt i nedre vänstra delen av skölden.
(Färgfläckar i andra R i vänstra FRIMÄRKE).

Plåt 1A pos 52
Plåt 1B pos 7
Plåt 1C pos 57
Plåt 1D pos 52
Plåt 1E pos 7

pl1_pos54
Kliché 54 plåt 1

Kliché 54 (GT4)
Ibland syns en liten blå färgfläck på den högra stapeln på M i vänstra FRIMÄRKE.

Plåt 1A pos 54
Plåt 1B pos 9
Plåt 1C pos 59
Plåt 1D pos 54
Plåt 1E pos 9

pl1_pos55
Kliché 55 plåt 1

Kliché 55 (GT5)
Övre yttre ramlinjen är förtunnad ovanför I i SVERIGE.

Plåt 1A pos 55
Plåt 1B pos 10
Plåt 1C pos 60
Plåt 1D pos 55
Plåt 1E pos 10

pl1_pos56
Kliché 56 plåt 1

Kliché 56 (GT1)
Övre vänstra hörnet med mindre skruvavskav.
Detta plåtfel syns normalt inte på märken från stadium B och E då klichén satt i position 1 och då normalt fått ett extra kraftigt tryck i det övre vänstra hörnet.

Plåt 1A pos 56
Plåt 1B pos 1
Plåt 1C pos 51
Plåt 1D pos 56
Plåt 1E pos 1

pl1_pos59
Kliché 59 plåt 1B pos 4
pl1_pos59_pl1e2
Kliché 59 plåt 1E pos 4

Kliché 59 (GT4)
Nedre högra hörnet med ett litet skruvavskav.
De båda avbildade märkena är från stadium B och E då klichén satt i position 4 i plåtens överkant som gett en kraftigt tryckt övre ramlinje, denna syns ej i de övriga stadierna A, C och D.

Plåt 1A pos 59
Plåt 1B pos 4
Plåt 1C pos 54
Plåt 1D pos 59
Plåt 1E pos 4

 

pl1_pos60
Kliché 60 plåt 1
pl1_pos60_stadium_b
Kliché 60 plåt 1B position 5

Kliché 60 (GT5)
Blå färgfläck omgiven av vitt till vänster om foten av högra 1:an.

Plåt 1A pos 60
Plåt 1B pos 5
Plåt 1C pos 55
Plåt 1D pos 60
Plåt 1E pos 5

 

pl1_pos61
Kliché 61 plåt 1

Kliché 61 (GT6)
Brott i form av ett vitt streck genom M och Ä i vänstra FRIMÄRKE.

Plåt 1A pos 61
Plåt 1B pos 16
Plåt 1C pos 66
Plåt 1D pos 61
Plåt 1E pos 16

pl1_pos63
Kliché 63 plåt 1

Kliché 63 (GT8)
I sköldens vänstra del finns en avlång blå fläck precis innanför konturlinjen.

Plåt 1A pos 63
Plåt 1B pos 18
Plåt 1C pos 68
Plåt 1D pos 63
Plåt 1E pos 18

pl1_pos64
Kliché 64 plåt 1
pl1_pos64a_stor
Kliché 64 plåt 1

Kliché 64 (GT9) ”Repa över vänster 12” (medtagen i Facit)
Kraftigt vit streck (repa) genom övre delen av vänstra 12 och S samt vidare genom den övre ytterramen.
Se fler bilder här.

Plåt 1A pos 64
Plåt 1B pos 19
Plåt 1C pos 69
Plåt 1D pos 64
Plåt 1E pos 19

pl1_pos66
Kliché 66 plåt 1
pl1_pos66_pl1d
Kliché 66 plåt 1D

Kliché 66 (GT6)
Färgprick mellan den yttre ramlinjen och högra stapeln på första R i vänstra FRIMÄRKE.

Plåt 1A pos 66
Plåt 1B pos 11
Plåt 1C pos 61
Plåt 1D pos 66
Plåt 1E pos 11

pl1_pos67
Kliché 67 plåt 1
pl1_pos67_stadium_a
Kliché 67 plåt 1A

Kliché 67 (GT7)
I nedre högra delen av skölden finns en markant färgfläck.
Ä i vänstra FRIMÄRKE med färgfläck på höger sida.

Plåt 1A pos 67
Plåt 1B pos 12
Plåt 1C pos 62
Plåt 1D pos 67
Plåt 1E pos 12

pl1_pos68
Kliché 68 plåt 1
pl1_pos68_pl1b
Kliché 68 plåt 1B

Kliché 68 (GT8)
Nedre högra hörnet med skruvavskav. Utanför hörnet finns även i stadium A-D en flis eller punkt, denna syns inte i stadium E. Se bild här.

Plåt 1A pos 68
Plåt 1B pos 13
Plåt 1C pos 63
Plåt 1D pos 68
Plåt 1E pos 13

pl1_pos69
Kliché 69 plåt 1

Kliché 69 (GT9)
Färgfläck omgivet av vit sky vid sköldens högra konturlinje i höjd med den nedre kronan.
Dessutom finns en något otydlig ljus fläck på sköldens högra inrullning.

Plåt 1A pos 69
Plåt 1B pos 14
Plåt 1C pos 64
Plåt 1D pos 69
Plåt 1E pos 14

pl1_pos70
Kliché 70 plåt 1A

Kliché 70 (GT10)
På en del märken ses ganska långt ut i nedre marginalen ett lodrätt streck.
Det kräver ett märke som är mer eller mindre centrerat uppåt för att strecket eventuellt ska kunna ses.

Plåt 1A pos 70
Plåt 1B pos 15
Plåt 1C pos 65
Plåt 1D pos 70
Plåt 1E pos 15

pl1_pos72
Kliché 72 plåt 1

Kliché 72 (GT12)
Ett inte helt konstant plåtfel som sett på några märken är:
Den nedre kronan är öppen upptill i form av ett litet brott på den högra vågräta linjen.

Plåt 1A pos 72
Plåt 1B pos 27
Plåt 1C pos 77
Plåt 1D pos 72
Plåt 1E pos 27

pl1_pos73
Kliché 73 plåt 1

Kliché 73 (GT13)
Övre högra hörnet med skruvavskav.

Plåt 1A pos 73
Plåt 1B pos 28
Plåt 1C pos 78
Plåt 1D pos 73
Plåt 1E pos 28

 

pl1_pos75
Kliché 75 plåt 1
pl1_pos75a_stor
Kliché 75 plåt 1

Kliché 75 (GT15)
Kraftig skada på nedre högra hörnet.
Det högra märket har även en färgpunkt utanför samma hörn som syns på en del märken.
En färglinje (spis) kan förekomma i högra marginalen, se bild här.

Plåt 1A pos 75
Plåt 1B pos 30
Plåt 1C pos 80
Plåt 1D pos 75
Plåt 1E pos 30

pl1_pos79
Kliché 79 plåt 1E1 pos 24

Kliché 79 (GT14)
Tvärstrecket på G i SVERIGE är något lutande neråt från vänster till höger.

Plåt 1A pos 79
Plåt 1B pos 24
Plåt 1C pos 74
Plåt 1D pos 79
Plåt 1E pos 24

 

pl1_pos81
Kliché 81 plåt 1

Kliché 81 (GT16)
Färgfläck mellan I i SVERIGE och ramlinjen under. (Felet syns inte i stadium E?)

Plåt 1A pos 81
Plåt 1B pos 36
Plåt 1C pos 86
Plåt 1D pos 81
plåt 1E pos 36

pl1_pos82
Kliché 82 plåt 1A pos 82
pl1_pos82_pl1c
Kliché 82 plåt 1C pos 87

Kliché 82 (GT17)
Ofta syns ett litet färgpålägg (en prick) upptill på första E i SVERIGE.

Plåt 1A pos 82
Plåt 1B pos 37
Plåt 1C pos 87
Plåt 1D pos 82
Plåt 1E pos 37

 

pl1_pos83
Kliché 83 plåt 1B pos 38

Kliché 83 (GT18)
Vit fläck i skölden mellan de övre kronorna orsakat av avkortade linjer intill den vänstra kronan.
Detta är ett ej konstant grundtypsfel som kan ses i lite olika former på olika positioner som är grundtyp 18.
Nedre högra hörnet är ofta något utdraget och spetsigt.

Plåt 1A pos 83
Plåt 1B pos 38
Plåt 1C pos 88
Plåt 1D pos 83
Plåt 1E pos 38

pl1_pos86
Kliché 86 plåt 1C pos81

Kliché 86 (GT16)
Färgpålägg nertill på det nedre högra hörnet. Syns inte i stadium A och B.

Plåt 1A pos 86
Plåt 1B pos 31
Plåt 1C pos 81
Plåt 1D pos 86
Plåt 1E pos 31

 

Kliché 88 (GT18)
Nedre högra hörnet är något utdraget och spetsigt. Detta är mycket beroende av trycket och kan ses på många olika positioner.

pl1_pos91
Kliché 91 plåt 1

Kliché 91 (GT21)
Nedre vänstra hörnet med skruvavskav.
E i vänstra FRIMÄRKE med en blå färgfläck som sammanbinder de tre tvärstrecken.

Plåt 1A pos 91
Plåt 1B pos 46
Plåt 1C pos 96
Plåt 1D pos 91
Plåt 1E pos 46

pl1_pos92
Kliché 92 plåt 1
pl1_pos92_pl1c
Kliché 92 plåt 1C

Kliché 92 (GT22) ”3 fiskar”
Framför T i TOLF ÖRE finns tre vågräta vita fläckar/streck. Strecken är ibland svåra att urskilja och syns då mer som ett ojämnt tryck.
Varianten kallas för ”3 fiskar”.

Plåt 1A pos 92
Plåt 1B pos 47
Plåt 1C pos 97
Plåt 1D pos 92
Plåt 1E pos 47

pl1_pos95
Kliché 95 plåt 1

Kliché 95 (GT25)
Mindre skruvavskav på nedre vänstra hörnet.

Plåt 1A pos 95
Plåt 1B pos 50
Plåt 1C pos 100
Plåt 1D pos 95
Plåt 1E pos 50

pl1_pos99
Kliché 99 plåt 1

Kliché 99 (GT24)
Innanför vänstra IM i FRIMÄRKE finns en fläck i bottentrycket som även skadat ramlinjen mellan textfältet och bottentrycket.

Plåt 1A pos 99
Plåt 1B pos 44
Plåt 1C pos 94
Plåt 1D pos 99
Plåt 1E pos 44

3 trackbacks/pingbacks

  1. 12 öre Vapen plåt 1 | SAFE Album AB / Frimärks-Netto
  2. Plåtfel från plåt 1 och 2 på 12 öre Vapentyp – SAFE Album AB / Frimärks-Netto
  3. 19 nya plåtfel i plåt 1 – SAFE Album AB / Frimärks-Netto

Lämna ett svar