12 öre Vapen plåt 2

Plåt 1 och 2 var det första plåtparet som användes för att trycka 12 öres valören.
Plåtarna användes till leveranserna 1-26 i fem olika plåtuppsättningar A-E.
Kvartsplåtarna monterades ner och rengjordes vid fyra tillfällen och när de sedan åter monterades ihop till en tryckplåt fick de ibland en annan inbördes placering. Detta gör att en del klichéer kan se tämligen olika ut från olika plåtstadium, detta gäller de som vid något stadium suttit i en kantposition och vid andra stadium inte gjort det.

Stadium A leverans 1-5 (6.6.1858 – 18.12.1858) kvartsplåtarnas ordning 1 / 2 / 3 / 4
Stadium B leverans 6-8 (19.2.1859 – 28.5.1859) kvartsplåtarnas ordning 4 / 3 / 2 / 1
Stadium C leverans 9-11 (14.7.1859 – 28.11.1859) kvartsplåtarnas ordning 1 / 2 / 3 / 4
Stadium D leverans 12-13 (20.1.1860 – 3.3.1860) kvartsplåtarnas ordning 2 / 1 / 4 / 3
Stadium E1 (blå märken) leverans 14-19 (8.5.1860 – 12.3.1861) kvartsplåtarnas ordning 4 / 3 / 2 / 1
Stadium E2 (ultramarina märken) leverans 20-26 (13.4.1861 – 25.11.1861) kvartsplåtarnas ordning 4 / 3 / 2 / 1

Grundtyperna har en normal placering i kvartsplåtarna.

Nedan finns beskrivningar och bilder för de olika klichéernas unika plåtfel. Området där klichéns fel finns är markerat med en röd figur. Klicka på bilderna för förstoringar.

Klichéerna är numrerade efter den position de hade i den ursprungliga plåtuppsättningen stadium A.
De avbildade märkena kommer från olika plåtuppsättningar (då de haft andra positioner i tryckarket) men det är alltid klichéns ursprungliga position i plåtuppsättning A som anges.

pl2_pos1
Kliché 1 plåt 2

Kliché 1 (GT 1)
Färgfläck i bottentrycket innanför vänstra IM.
Brott på inre ramlinjen innanför E i vänstra FRIMÄRKE. Brottet utvecklas och blir tydligare i senare plåtstadium där den till sist i stadium E även skadat E:et.

Stadium A pos 1
Stadium B pos 56
Stadium C pos 1
Stadium D pos 6
Stadium E pos 56

pl2_pos3
Kliché 3 plåt 2B pos 58

Kliché 3 (GT 3)
Färgpålägg på båda sidorna på det nedre textfältet.

Detta är ett grundtypsfel för grundtyp 3 i de senare plåtarna (plåt 3-8), men grundtypsfelet är inte typiskt för grundtyp 3 på alla kvartsplåtarna i det första plåtparet plåt 1 och 2.

Stadium A pos 3
Stadium B pos 58
Stadium C pos 3
Stadium D pos 8
Stadium E pos 58

pl2_pos4
Kliché 4 plåt 2

Kliché 4 (GT 4)
Färgpålägg mellan övre yttre ramlinjen andra E i SVERIGE.
I stadium A, C och D har denna kliché en kantposition i plåtens översta rad som oftast får en mer eller mindre kraftigt tryckt övre ramlinje, vilket gör det svårt att urskilja denna från andra kantpositioner.

Stadium A pos 4
Stadium B pos 59
Stadium C pos 4
Stadium D pos 9
Stadium E pos 59

pl2_pos5
Kliché 5 plåt 2
pl2_pos5a_stor
Kliché 5 plåt 2E position 60 med uppnålningsskada

Kliché 5 (GT 5)
Det övre högra hörnet har troligen varit för ”lågt” vilket gjort att hörnet alltid är kraftigt infärgat. Syns tydligast i det att 2:an är öppen upptill och färgsudd på E i högra FRIMÄRKE.
Vid kantpositioner som t.ex. i stadium E (pos 60) extra tydligt då hela den högra yttre ramlinjen är extra kraftig.

Stadium A pos 5
Stadium B pos 60
Stadium C pos 5
Stadium D pos 10
Stadium E pos 60

pl2_pos6
Kliché 6 plåt 2
pl2_pos6_pl2c
Kliché 6 plåt 2C pos 6

Kliché 6 (GT 1)
Nedre högra hörnet med skruvavskav och flis neråt.
Andra R i vänstra FRIMÄRKE med färgfläck nertill på högra stapeln.

Stadium A pos 6
Stadium B pos 51
Stadium C pos 6
Stadium D pos 1
Stadium E pos 51

pl2_pos7
Kliché 7 plåt 2
pl2_pos7a_stor
Kliché 7 plåt 2

Kliché 7 (GT 2)
Nedre vänstra hörnet med tydligt skruvavskav och flis åt vänster.
Flisen åt vänster syns tydligast på det högra märket.

Stadium A pos 7
Stadium B pos 52
Stadium C pos 7
Stadium D pos 2
Stadium E pos 52

pl2_pos12
Kliché 12 plåt 2

Kliché 12 (GT 7)
Färgfläck mellan nedre delen av 1 och 2 i övre högra valörfältet.

Stadium A pos 12
Stadium B pos 67
Stadium C pos 12
Stadium D pos 17
Stadium E pos 67

pl2_pos14
Kliché 14 plåt 2

Kliché 14 (GT 9)
Färgfläck i skölden snett nedanför den nedre kronan.

Stadium A pos 14
Stadium B pos 69
Stadium C pos 14
Stadium D pos 19
Stadium E pos 69

pl2_pos15
Kliché 15 plåt 2D pos 20

Kliché 15 (GT 10)
Tydligt färgpålägg (utfluten) på det nedre högra hörnet åt höger.

Det andra E:et i FRIMÄRKE har en färgfläck upptill höger.

Stadium A pos 15
Stadium B pos 70
Stadium C pos 15
Stadium D pos 20
Stadium E pos 70

 

Kliché 18 plåt 2E2 pos 63
Kliché 18 plåt 2E1 pos 63

Kliché 18 (GT 8)
På L i TOLF finns ett vitt streck upptill. Strecket är normalt tydligare i senare plåtstadium.

Stadium A pos 18
Stadium B pos 63
Stadium C pos 18
Stadium D pos 13
Stadium E pos 63

 

pl2_pos20
Kliché 20 plåt 2E pos 65

Kliché 20 (GT 10)
I skölden nedre vänstra del finns en vit fläck.

Stadium A pos 20
Stadium B pos 65
Stadium C pos 20
Stadium D pos 15
Stadium E pos 65

 

pl2_pos21
Kliché 21 plåt 2
pl2_pos21_pl2e
Kliché 21 plåt 2E pos 76

Kliché 21 (GT 11)
Blå färgfläck på ytterramen utanför andra R i vänstra FRIMÄRKE.

Stadium A pos 21
Stadium B pos 76
Stadium C pos 21
Stadium D pos 26
Stadium E pos 76

 

pl2_pos23
Kliché 23 plåt 2
pl2_pos23_pl2d
Kliché 23 plåt 2D pos 28

Kliché 23 (GT 13)
Övre högra hörnet med skruvavskav.

Stadium A pos 23
Stadium B pos 78
Stadium C pos 23
Stadium D pos 28
Stadium E pos 78

 

pl2_pos25
Kliché 25 plåt 2
pl2_pos25a_stor
Kliché 25 plåt 2

Kliché 25 (GT 15)
Blå färgfläck till höger på sköldens omramningslinje i höjd med den övre högra kronan.
Fläcken/ringen är något otydlig och ibland svårtydd.

Stadium A pos 25
Stadium B pos 80
Stadium C pos 25
Stadium D pos 30
Stadium E pos 80

pl2_pos27
Kliché 27 plåt 2
pl2_pos27a_stor
Kliché 27 plåt 2

Kliché 27 (GT 12)
Skruvavskav på det nedre högra hörnet.
På det vänstra märket finns även en punkt i den nedre marginalen orsakad av skruven. Denna syns oftast men inte alltid som t.ex. på det högra märket.

Stadium A pos 27
Stadium B pos 72
Stadium C pos 27
Stadium D pos 22
Stadium E pos 72

pl2_pos28
Kliché 28 plåt 2
pl2_pos28_pl2c
Kliché 28 plåt 2C pos 28

Kliché 28 (GT 13)
I övre vänstra valörfältet finns en mindre vit fläck mellan nedre delarna av 1:an och 2:an.

Stadium A pos 28
Stadium B pos 73
Stadium C pos 28
Stadium D pos 23
Stadium E pos 73

pl2_pos32
Kliché 32 plåt 2

Kliché 32 (GT 17)
Nedre vänstra hörnet är spetsigt utlöpande, varierar i storlek och styrka.

Stadium A pos 32
Stadium B pos 87
Stadium C pos 32
Stadium D pos 37
Stadium E pos 87

pl2_pos33
Kliché 33 plåt 2

Kliché 33 (GT 18)
Nedre högra hörnet utdraget.

Stadium A pos 33
Stadium B pos 88
Stadium C pos 33
Stadium D pos 38
Stadium E pos 88

pl2_pos34
Kliché 34 plåt 2

Kliché 34 (GT 19)
Ovanför L i TOLF finns en färgfläck i bottentrycket.

Stadium A pos 34
Stadium B pos 89
Stadium C pos 34
Stadium D pos 39
Stadium E pos 89

pl2_pos35
Kliché 35 plåt 2

Kliché 35 (GT 20)
Oregelbundna fläckar i nedre textfältet till vänster om T. Syns olika tydligt på märkena.
Färgpålägg på det övre högra hörnet.

Stadium A pos 35
Stadium B pos 90
Stadium C pos 35
Stadium D pos 40
Stadium E pos 90

pl2_pos37
Kliché 37 plåt 2

Kliché 37 (GT 17)
Nedre vänstra hörnet utdraget spetsigt.

Stadium A pos 37
Stadium B pos 82
Stadium C pos 37
Stadium D pos 32
Stadium E pos 82

pl2_pos38
Kliché 38 plåt 2

Kliché 38 (GT 18) ”Brott över V” (medtagen i Facit)
Plåtskada i form av en vit fläck på vänstra stapeln på V i SVERIGE och ramlinjen ovanför.
Se fler bilder här.

Stadium A pos 38
Stadium B pos 83
Stadium C pos 38
Stadium D pos 33
Stadium E pos 83

Kliché 41 (GT 21)
Nedre vänstra hörnet något avrundat. Har setts på några märken.

pl2_pos42_stadium_a
Kliché 42 plåt 2A pos 42
pl2_pos42
Kliché 42 plåt 2C pos 42

Kliché 42 (GT 22)
Övre vänstra hörnet med skruvavskav av varierande utseende.
Ibland syns endast en liten antydan till färgpålägg medan andra märken visar ett tydligare färgpålägg.

I nedre vänstra hörnet av bottentrycket finns en skada som orsakat en blå färgkula och skadat ramlinjen innanför E:et. Denna skada utvecklas och förändras under plåtens användning. Se fler bilder på olika plåtstadium här.

Stadium A pos 42
Stadium B pos 97
Stadium C pos 42
Stadium D pos 47
Stadium E pos 97

pl2_pos44
Kliché 44 plåt 2

Kliché 44 (GT 24)
Övre högra hörnet med skruvavskav (avskuret hörn).
Nedre högra hörnet med färgpålägg som gjort det utdraget (detta är ett grundtypsfel för GT 24 i de senare plåtarna).

Stadium A pos 44
Stadium B pos 99
Stadium C pos 44
Stadium D pos 49
Stadium E pos 99

pl2_pos45
Kliché 45 plåt 2E pos 100
pl2_pos45_pl2c
Kliché 45 plåt 2C pos 45

Kliché 45 (GT 25)
Blå färgfläck mellan ytterramen och högra stapeln på första R i högra FRIMÄRKE.
I bl.a. stadium E satt denna kliché satt i position 100 (nedre högra hörnet) vilket gjort att nedre högra hörnet har fått extra mycket färg. Jämför med märket från stadium C då klichén satt i position 45 (mitt i arket).

Stadium A pos 45
Stadium B pos 100
Stadium C pos 45
Stadium D pos 50
Stadium E pos 100

 

pl2_pos47
Kliché 47 plåt 2

Kliché 47 (GT 22)
Nedre konturen med flera mindre inhak.
Tydligast är inhaken nära det vänstra hörnet.

Stadium A pos 47
Stadium B pos 92
Stadium C pos 47
Stadium D pos 42
Stadium E pos 92

pl2_pos50
Kliché 50 plåt 2
pl2_pos50a_stor
Kliché 50 plåt 2

Kliché 50 (GT 25)
Blå fläck med vit ring i sköldens nedre vänstra del. Två små vita fläckar mellan L och F i TOLF ÖRE. Ramen skadad på höger sida i nedre högra hörnet. Skadan på högra ramen kan se olika ut och är oftast svag på märken från stadium B och E då klichén satt i plåtens nedre kant och då blivit hårt tryckt vilket gör att defekter på plåten syns svagare.

Stadium A pos 50
Stadium B pos 95
Stadium C pos 50
Stadium D pos 45
Stadium E pos 95

 

pl2_pos51
Kliché 51 plåt 2

Kliché 51 (GT 1) ”Flätan” (upptagen i Facit)
Bokstäverna i SVERIGE med vita fläckar.
Från stadium B uppstår en kraftig skada på den övre yttre ramlinjen vilket gör att den ser ut att vara flätad.
Plåtskadan visar sig olika tydligt i olika plåtstadium beroende på klichéns position i tryckplåten.
Se bilder på alla plåtstadium här.

Stadium A pos 51
Stadium B pos 6
Stadium C pos 51
Stadium D pos 56
Stadium E pos 6

pl2_pos52
Kliché 52 plåt 2E2 pos 7

Kliché 52 (GT 2)
Litet skruvavskav på det nedre vänstra hörnet.

Stadium A pos 52
Stadium B pos 7
Stadium C pos 52
Stadium D pos 57
Stadium E pos 7

 

pl2_pos53
Kliché 53 plåt 2

Kliché 53 (GT 3)
Mellan F och Ö i det nedre textfältet finns en oskarp vit fläck (streck).

Stadium A pos 53
Stadium B pos 8
Stadium C pos 53
Stadium D pos 58
Stadium E pos 8

 

pl2_pos54
Kliché 54 plåt 2D pos 59

Kliché 54 (GT 4)
Den övre ramlinjen är delad ovanför R. Gäller stadium A, C och D.
I stadium B och E när klichén suttit i kantpositionen 9 i arkets övre kant är ramlinjen oftast så pass kraftigt tryckt att skadan syns som en bula på ramlinjen.

Stadium A pos 54
Stadium B pos 9
Stadium C pos 54
Stadium D pos 59
Stadium E pos 9

pl2_pos55
Kliché 55 plåt 2E pos 10
pl2_pos55a
Kliché 55 plåt 2

Kliché 55 (GT 5)
De tydligaste plåtfelen på denna klichen är två inhak på den övre yttre ramlinjen ovanför R och E i SVERIGE. I stadium B och E satt denna klichén i position 10 (övre högra hörnet) och har då fått en så pass kraftigt tryckt övre ramlinje att inhaken oftast inte syns.
R i SVERIGE har en färgfläck nertill på den vänstra stapeln.
E i högra FRIMÄRKE har en färgfläck på slutet av det nedre tvärstrecket.

Stadium A pos 55
Stadium B pos 10
Stadium C pos 55
Stadium D pos 60
Stadium E pos 10

pl2_pos56
Kliché 56 plåt 2

Kliché 56 (GT 1)
Kraftig repa i det övre vänstra hörnet.
Skadan ser olika ut i olika stadium beroende på klichéns position i tryckplåten.
Första E har det mittersta tvärstrecket förlängt uppåt. Denna skada syns inte på alla märken tryckta med klichén.
Se fler bilder här.

Stadium A pos 56
Stadium B pos 1
Stadium C pos 56
Stadium D pos 51
Stadium E pos 1

pl2_pos57
Kliché 57 plåt 2

Kliché 57 (GT 2)
På övre ramlinjen ovanför V i SVERIGE finns ett mer eller mindre tydligt snett inhak.

Stadium A pos 57
Stadium B pos 2
Stadium C pos 57
Stadium D pos 52
Stadium E pos 2

pl2_pos58
Kliché 58 plåt 2E2 pos 3

Kliché 58 (GT 3)
Båda sidorna på det nedre textfältet har färgpålägg.
Detta är ett grundtypsfel för grundtyp 3 i de senare plåtarna men inte för plåt 1 och 2 men kan ibland ses på märken som är grundtyp 3.

Stadium A pos 58
Stadium B pos 3
Stadium C pos 58
Stadium D pos 53
Stadium E pos 3

pl2_pos59
Kliché 59 plåt 2A pos 59
pl2_pos59_stadium_b
Kliché 59 plåt 2B pos 4

Kliché 59 (GT 4)
Färgfläck i bottentrycket innanför K i vänstra FRIMÄRKE.

Stadium A pos 59
Stadium B pos 4
Stadium C pos 59
Stadium D pos 54
Stadium E pos 4

Se fler bilder här.

pl2_pos61
Kliché 61 plåt 2
pl2_pos61a
Kliché 61 plåt 2

Kliché 61 (GT 6)
Flera vita fläckar och inhak på valörfältet i övre vänstra hörnet. Tydligast är den till höger om 2:an.
Färgsudd (ofta svag skuggning) över E och R i SVERIGE.
Andra R i vänstra FRIMÄRKE med en något otydlig färgfläck på den högra stapeln.

Stadium A pos 61
Stadium B pos 16
Stadium C pos 61
Stadium D pos 66
Stadium E pos 16

pl2_pos62
Kliché 62 plåt 2

Kliché 62 (GT 7)
Vit prick över R i nedre textfältet.

Stadium A pos 62
Stadium B pos 17
Stadium C pos 62
Stadium D pos 67
Stadium E pos 17

 

pl2_pos64
Kliché 64 plåt 2

Kliché 64 (GT 9)
Nedre vänstra hörnet med mindre skruvavskav.
Vid K i vänstra FRIMÄRKE finns en lite blå prick på ramlinjen innanför. Ibland syns även en liknande prick på K:ets högra fotstreck.

Stadium A pos 64
Stadium B pos 19
Stadium C pos 64
Stadium D pos 69
Stadium E pos 19

pl2_pos65
Kliché 65 plåt 2

Kliché 65 (GT 10)
Skador i form av oregelbundna fläckar vid nedre vänstra inrullningen av skölden och i bottentrycket utanför.

Stadium A pos 65
Stadium B pos 20
Stadium C pos 65
Stadium D pos 70
Stadium E pos 20

pl2_pos66
Kliché 66 plåt 2

Kliché 66 (GT 6)
I det nedre textfältet finns en vit prick under L och F i TOLF

Stadium A pos 66
Stadium B pos 11
Stadium C pos 66
Stadium D pos 61
Stadium E pos 11

pl2_pos67
Kliché 67 plåt 2

Kliché 67 (GT 7)
Färgpålägg på vänster sida av det nedre vänstra hörnet. Ibland något suddigt.

Stadium A pos 67
Stadium B pos 12
Stadium C pos 67
Stadium D pos 62
Stadium E pos 12

Kliché 69 (GT 9)
Vita fläckar över Ö i ÖRE??? (Nämnt i handboken)

Stadium A pos 69
Stadium B pos 14
Stadium C pos 69
Stadium D pos 64
Stadium E pos 14

pl2_pos73
Kliché 73 plåt 2
pl2_pos73a
Kliché 73 plåt 2

Kliché 73 (GT 13)
E i ÖRE har ett extra tjockt övre tvärstreck och en liten blå prick längst ut på strecket.
Ibland även med smalt blått streck.
Vit fläck mellan 1:an och 2:an vänstra valörfältet.

Stadium A pos 73
Stadium B pos 28
Stadium C pos 73
Stadium D pos 78
Stadium E pos 28

pl2_pos74
Kliché 74 plåt 2

Kliché 74 (GT 14)
En liten blå prick nertill på E i ÖRE i det nedre textfältet.

Stadium A pos 74
Stadium B pos 29
Stadium C pos 74
Stadium D pos 79
Stadium E pos 29

pl2_pos75
Kliché 75 plåt 2A pos 75
pl2_pos75_pl2e
Kliché 75 plåt 2E pos 30

Kliché 75 (GT 15)
E i ÖRE har det nedre tvärstrecket förlängt i ett smalt vitt vågrätt streck.
Högra konturen är kraftig (utfluten) i det nedre högra hörnet.
Enligt handboken har F i TOLF har ett vitt streck från mittstrecket och neråt. Detta streck har inte funnits från början utan tillkommit i ett senare plåtstadium (troligen stadium D) och är då mycket svagt.

Stadium A pos 75
Stadium B pos 30
Stadium C pos 75
Stadium D pos 80
Stadium E pos 30

Bilder från de olika plåtstadierna finns här.

pl2_pos76
Kliché 76 plåt 2
pl2_pos76a
Kliché 76 plåt 2

Kliché 76 (GT 11)
Till vänster om skölden finns en tämligen stor färgfläck i bottentrycket.

Stadium A pos 76
Stadium B pos 21
Stadium C pos 76
Stadium D pos 71
Stadium E pos 21

pl2_pos77
Kliché 77 plåt 2A pos 77

Kliché 77 (GT 12)
Nedre högra hörnet med färgpålägg nertill.

Stadium A pos 77
Stadium B pos 22
Stadium C pos 77
Stadium D pos 72
Stadium E pos 22

 

pl2_pos78
Kliché 78 plåt 2

Kliché 78 (GT 13)
Skruvavskav på det övre högra hörnet.
Blå prick mellan två linjer i skölden över den övre högra kronan.

Stadium A pos 78
Stadium B pos 23
Stadium C pos 78
Stadium D pos 73
Stadium E pos 23

pl2_pos79
Kliché 79 plåt 2A pos 79

Kliché 79 (GT 14)
G i SVERIGE har ett kortare tvärstreck än normalt. Syns tydligast på den högra sidan av tvärstrecket.

Stadium A pos 79
Stadium B pos 24
Stadium C pos 79
Stadium D pos 74
Stadium E pos 24

Kliché 80 plåt 2

Kliché 80 (GT 15)
Nedre konturen är ojämn.
Grundtypsfel för GT 15 är bl.a. inhak på den nedre konturen men på denna klichén är den nedre konturen ojämnare än på andra GT 15.

Stadium A pos 80
Stadium B pos 25
Stadium C pos 80
Stadium D pos 75
Stadium E pos 25

pl2_pos81
Kliché 81 plåt 2
pl2_pos81_pl2b
Kliché 81 plåt 2B pos 36

Kliché 81 (GT 16)
På S i SVERIGE finns upptill en blå färgfläck med vitt i mitten (en ring).
I det nedre vänstra hörnet ett ojämnt färgpålägg på den vänstra konturen.

Stadium A pos 81
Stadium B pos 36
Stadium C pos 81
Stadium D pos 86
Stadium E pos 36

pl2_pos82
Kliché 82 plåt 2
pl2_pos82a_stor
Kliché 82 plåt 2

Kliché 82 (GT 17) ”Snögubben”
Två vita fläckar i den högra delen av skölden precis under den övre högra inrullningen, ser ut som en upp och ner vänd snögubbe.
Nedre vänstra hörnet med skruvavskav, ibland även med flis på vänster sida.
Övre högra hörnet med svag skruvavskav.

Fler bilder på kliché 82 finns här.

Stadium A pos 82
Stadium B pos 37
Stadium C pos 82
Stadium D pos 87
Stadium E pos 37

pl2_pos85
Kliché 85 plåt 2E1 pos 40

Kliché 85 (GT 20)
Övre vänstra hörnet med färgpålägg i form av en uppåtgående spets.
Även på det nedre högra hörnet finns ett färgpålägg, detta är mer eller mindre utpräglat.

Stadium A pos 85
Stadium B pos 40
Stadium C pos 85
Stadium D pos 90
Stadium E pos 40

 

pl2_pos86
Kliché 86 plåt 2
pl2_pos86_pl2e
Kliché 86 plåt 2E pos 31

Kliché 86 (GT 16)
Det övre högra hörnet har troligen varit för ”lågt” vilket gjort att hörnet alltid är kraftigt infärgat.
E i SVERIGE och 1:an i 12 delvis täckta med färg.
Se även pos 5.

Stadium A pos 86
Stadium B pos 31
Stadium C pos 86
Stadium D pos 81
Stadium E pos 31

pl2_pos87
Kliché 87 plåt 2

Kliché 87 (GT 17)
Färgpålägg på övre delen mot den övre yttre ramlinjen på första E i SVERIGE.

Stadium A pos 87
Stadium B pos 32
Stadium C pos 87
Stadium D pos 82
Stadium E pos 32

pl2_pos88
Kliché 88 plåt 2D pos 83

Kliché 88 (GT 18)
Mellan de övre kronorna i skölden finns en mindre skada/brott.
Liknande skador kan ses på andra klichéer ibland, utan att vara helt konstanta.

Stadium A pos 88
Stadium B pos 33
Stadium C pos 88
Stadium D pos 83
Stadium E pos 33

 

pl2_pos90
Kliché 90 plåt 2
pl2_pos90_pl2e
Kliché 90 plåt 2E pos 35

Kliché 90 (GT 20)
Inhak på högra yttre ramlinjen mellan Ä och R i högra FRIMÄRKE.
Konturen till höger om högra 12 är ojämn.

Stadium A pos 90
Stadium B pos 35
Stadium C pos 90
Stadium D pos 85
Stadium E pos 35

pl2_pos94
Kliché 94 plåt 2
pl2_pos94_pl2b
Kliché 94 plåt 2B pos 49

Kliché 94 (GT 24)
Övre högra hörnet med tydligt skruvavskav.

Stadium A pos 94
Stadium B pos 49
Stadium C pos 94
Stadium D pos 99
Stadium E pos 49

 

pl2_pos95
Kliché 95 plåt 2

Kliché 95 (GT 25)
Mellan M och Ä i högra FRIMÄRKE finns färgfläckar.
Färgfläcken i bottentrycket innanför vänstra Ä är en tillfällig fläck, inget plåtfel. Har setts på 2 märken.

Stadium A pos 95
Stadium B pos 50
Stadium C pos 95
Stadium D pos 100
Stadium E pos 50

Se fler bilder här.

pl2_pos96
Kliché 96 plåt 2

Kliché 96 (GT 21)
Skruvavskav på det övre högra hörnet.
Färgpålägg neråt i det nedre högra hörnet.

Stadium A pos 96
Stadium B pos 41
Stadium C pos 96
Stadium D pos 91
Stadium E pos 41

pl2_pos97
Kliché 97 plåt 2

Kliché 97 (GT 22)
Övre vänstra hörnet med skruvavskav.

Stadium A pos 97
Stadium B pos 42
Stadium C pos 97
Stadium D pos 92
Stadium E pos 42

pl2_pos99
Kliché 99 plåt 2E pos 44
pl2_pos99_pl2e
Kliché 99 plåt 2E pos 44

Kliché 99 (GT 24)
Tydligt skruvavskav på det övre högra hörnet.

Båda de avbildade märkena är från stadium E då klichén satt i position 44. Båda märkena har dessutom en dubbeltand upptill ö5 som är känd under september 1860.

Stadium A pos 99
Stadium B pos 44
Stadium C pos 99
Stadium D pos 94
Stadium E pos 44

pl2_pos100
Kliché 100 plåt 2E2 pos 45

Kliché 100 (GT 25)
Inhak på den högra kontoren nära det nedre hörnet strax under F.

Stadium A pos 100
Stadium B pos 45
Stadium C pos 100
Stadium D pos 95
Stadium E pos 45

3 trackbacks/pingbacks

  1. 12 öre Vapen plåt 2 | SAFE Album AB / Frimärks-Netto
  2. Intressant plåtfel på 12 öre Vapen – SAFE Album AB / Frimärks-Netto
  3. 12 öre Vapen plåt 2 – SAFE Album AB / Frimärks-Netto

Lämna ett svar