Kliché 42 plåt 2

pl2_pos42Kliché 42
Övre vänstra hörnet med skruvavskav av varierande utseende.
Ibland syns endast en liten antydan till färgpålägg medan andra märken visar ett tydligare färgpålägg.

I nedre vänstra hörnet av bottentrycket finns en skada som orsakat en blå färgkula och skadat ramlinjen innanför E:et. Denna skada utvecklas och förändras under plåtens användning. Se fler bilder på olika plåtstadium här.

Klichén hade följande placering i plåten:
Stadium A pos 42
Stadium B pos 97
Stadium C pos 42
Stadium D pos 47
Stadium E pos 97

pl2_pos42_stadium_a
Plåt 2A pos 42

Plåt 2A pos 42

Svag antydan till färgkula och brott på linjen innanför E.

Kraftig tryckfärg med mjuk däckel gör att tryckdefekter ”jämnas ut”

 

 

pl2_pos42_stadium_b
Plåt 2B pos 97

Plåt 2B pos 97

Tydlig färgkula och brott på linjen innanför E.

Den andra färgkulan i textfältet nedanför är en tillfällig defekt orsakad av något löst främmande objekt som t.ex. en sandkorn.

 

 

pl2_pos42_stadium_c
Plåt 2C pos 42

Plåt 2C pos 42

Tydlig färgkula och brott på linjen innanför E.

 

 

 

pl2_pos42_stadium_d
Plåt 2D pos 47

Plåt 2D pos 47

Tydlig färgkula och brott på linjen innanför E.

 

 

 

pl2_pos42_stadium_e2
Plåt 2E pos 97

Plåt 2E pos 97

De ultramarina märken tillhör de sista leveranserna (20-26) som trycktes med plåt 2 och 1, plåtstadium E2.

Färgkulan har utvecklats så att en större utfluten blå färgfläck syns som går ut över den avbrutna ramlinjen. Detta beror troligen även på klichén nu suttit i position 97 som är i plåtens nedersta rad, dessa får alltid ett mer eller mindre tydligt kraftigare tryck i nederkanten. Fler märken från stadium E1 (blåa) och stadium E2 (ultramarina) kommer säkert att visa tydligare hur skadan ser ut i de sista tryckningarna. Det avbildade märket är dessutom tryckt med mycket mjuk däckel vilket ger ett tätt bottentryck.