Kliché 75 plåt 2

E i ÖRE har det nedre tvärstrecket förlängt i ett smalt vitt vågrätt streck.
Högra konturen är kraftig (utfluten) i det nedre högra hörnet.
Enligt handboken har F i TOLF har ett vitt streck från mittstrecket och neråt. Detta streck har inte funnits från början utan tillkommit i ett senare plåtstadium (troligen stadium D) och är då mycket svagt.

Stadium A pos 75
Stadium B pos 30
Stadium C pos 75
Stadium D pos 80
Stadium E pos 30

pl2_pos75_stadium_a
Kliché 75 Plåt 2A position 75
pl2_pos75_stor
Kliché 75 Plåt 2A position 75

Stadium A

Position 75

Utan vitt streck på mittstapeln på F

Det vänstra märket (SALA) har en tillfällig färgfläck innanför E i högra frimärken under valörfältet, denna har ej synts på något annat märke från kliché 75.

 

pl2_pos75_stadium_c
Kliché 75 Plåt 2C position 75

Stadium C

Position 75

Utan vitt streck på mittstapeln på F

 

 

 

pl2_pos75_stadium_d
Kliché 75 Plåt 2D position 80

Stadium D

Position 80

Med svagt vitt streck på mittstapeln på F

 

 

 

pl2_pos75_pl2e
Kliché 75 Plåt 2E1 position 30

Stadium E1 (blåa märken)

Position 30

Med vitt streck på mittstapeln på F

 

 

 

 

pl2_pos75_stadium_e
Kliché 75 Plåt 2E2 position 30

Stadium E2 (ultramarina märken)

Position 30

Utan vitt streck på mittstapeln på F