Kliché 95 plåt 2

pl2_pos95
Kliché 95 plåt 2

Färgfläck på den inre ramlinjen vid MÄ i högra frimärke.

Innanför vänstra Ä syns ibland en blå färgfläck, ej konstant plåtfel.
Möjligen syns denna endast i stadium A.

Klichén har suttit i följande position i de olika plåtstadierna:
Stadium A pos 95
Stadium B pos 50
Stadium C pos 95
Stadium D pos 100
Stadium E pos 50

 

pl2_pos95_stadium_a
Kliché 95 Plåt 2A position 95

Stadium A

Position 95

Med blå fläck innanför vänstra Ä

 

 

 

pl2_pos95_stadium_b
Kliché 95 Plåt 2B position 50

Stadium B

Position 50

Utan blå fläck innanför vänstra Ä

Kantposition som visar en kraftigt tryckt höger ramlinje

 

 

pl2_pos95_stadium_c
Kliché 95 Plåt 2C position 95

Stadium C

Position 95

Utan blå fläck innanför vänstra Ä

 

 

 

pl2_pos95_stadium_d
Kliché 95 Plåt 2D position 100

Stadium D

Position 100

Utan blå fläck innanför vänstra Ä

Med tydlig färgsudd runt bokstäverna i det högra textfältet, vilket beror på hörnpositionen 100

 

 

pl2_pos95_stadium_e1
Kliché 95 Plåt 2E position 50

Stadium E

Position 50

Utan blå fläck innanför vänstra Ä

Kantposition som visar en kraftigt tryckt höger ramlinje

 

 

pl2_pos95_stor
Kliché 95

Med blå fläck innanför vänstra Ä

Troligen från stadium A