12 öre Vapen plåt 4

Plåt 3 och 4 ersatte plåt 1 och 2 från och med tryckningen av den 27:e leveransen (30.12.1861) och användes t.o.m. den 45:e leveransen (17.8.1863) med undantag för leverans 43 då de så kallade ”provplåtarna” användes.
Under perioden finns tre plåtuppsättningar A-C.
Kvartsplåtarna monterades ner och rengjordes vid två tillfällen (den första redan efter en leverans) och när de sedan åter monterades ihop till en tryckplåt fick de ibland en annan inbördes placering.

Stadium A leverans 27 (30.12.1861) kvartsplåtarnas ordning 1 / 2 / 3 / 4
Stadium B leverans 28-32 (27.1.1862 – 5.7.1862) kvartsplåtarnas ordning 4 / 2 / 3 / 1
Stadium C1 (ultramarina märken) leverans 33-34 (12.8.1862 – 14.9.1862) kvartsplåtarnas ordning 1 / 2 / 3 / 4
Stadium C2 (blå märken) leverans 35-42 och 44-45 (17.10.1862 – 17.8.1863) kvartsplåtarnas ordning 1 / 2 / 3 / 4
För leverans 43 användes de så kallade provplåtarna.

Grundtyperna har en normal placering i kvartsplåtarna.

Nedan finns beskrivningar och bilder för de olika klichéernas unika plåtfel. Området där klichéns fel finns är markerat med en röd figur. Klicka på bilderna för förstoringar.

Klichéerna är numrerade efter den position de hade i den ursprungliga plåtuppsättningen A.
De avbildade märkena kommer från olika plåtuppsättningar (då de haft andra positioner i tryckarket) men det är alltid klichéns ursprungliga position i plåtuppsättning A som anges.

pl4_pos1
Kliché 1 plåt 4

Kliché 1 (GT 1)
Nedre högra hörnet med ojämn kontur nertill.
Oftast syns även en färgfläck i marginalen utanför samma hörn.

Stadium A pos 1
Stadium B pos 56
Stadium C pos 1

 

pl4_pos4
Kliché 4 plåt 4

Kliché 4 (GT 4)
Skruvavskav på det nedre högra hörnet.

Stadium A pos 4
Stadium B pos 59
Stadium C pos 4

 

 

pl4_pos6
Kliché 6 plåt 4

Kliché 6 (GT 1)
Kraftig inbuktning på vänstra ytterramen mellan valörfältet och F i FRIMÄRKE.

Stadium A pos 6
Stadium B pos 6
Stadium C pos 6

 

 

pl4_pos7
Kliché 7 plåt 4

Kliché 7 (GT 2)
Nedre vänstra hörnet med mindre skruvavskav.

Stadium A pos 7
Stadium B pos 7
Stadium C pos 7

 

 

pl4_pos8
Kliché 8 plåt 4

Kliché 8 (GT 3)
Plåten skadad (spräckt) i nedre vänstra hörnet.
Kring ÖRE finns flera vita fläckar.

Stadium A pos 8
Stadium B pos 8
Stadium C pos 8

 

pl4_pos10
Kliché 10 plåt 4

Kliché 10 (GT 5)
Brott på linjen ovanför nedre kronan i skölden.

Stadium A pos 10
Stadium B pos 10
Stadium C pos 10

 

 

pl4_pos11
Kliché 11 plåt 4

Kliché 11 (GT 6)
Övre högra hörnet med inhak uppifrån.
Orsakat av skruven.

Stadium A pos 11
Stadium B pos 66
Stadium C pos 11

 

pl4_pos12
Kliché 12 plåt 4

Kliché 12 (GT 7)
Övre vänstra hörnet med skruvavskav och liten flis uppåt.
Nedre högra hörnet med mindre men ändå tydligt skruvavskav.

Stadium A pos 12
Stadium B pos 67
Stadium C pos 12

 

pl4_pos13
Kliché 13 plåt 4C2

Kliché 13 (GT 8)
Färgfläck mellan R och I i högra FRIMÄRKE.
Fläcken uppstår någon gång i stadium C2 (de blå märkena), troligen i början av 1863. Den har inte synts i de tidigare stadierna A, B eller C1 (ultramarina märken).
I stadium C2 syns även ett blått streck orsakat av skruven i marginalen utanför det nedre vänstra hörnet.

Stadium A pos 13
Stadium B pos 68
Stadium C pos 13

pl4_pos16
Kliché 16 plåt 4C2

Kliché 16 (GT 6)
Litet brott på en linje snett ovanför den nedre kronan i skölden.
I stadium C2 syns en vit prick nedanför F i högra FRIMÄRKE.

Stadium A pos 16
Stadium B pos 16
Stadium C pos 16

 

pl4_pos17
Kliché 17 plåt 4

 Kliché 17 (GT 7)
Vit fläck framför 12 i övre högra valörfältet. (Kallas för ”Droppen”).
Brott på linjen innanför F i högra FRIMÄRKE.
Blå prick i marginalen utanför övre vänstra hörnet. (i handboken felaktigt placerat utanför övre högra hörnet).
Vit streck i nedre textfältet efter ÖRE. (ej nämnt i Handboken).
Se fler bilder här.

Stadium A pos 17
Stadium B pos 17
Stadium C pos 17

Svenskt frimärke 12 öre vapen plåt 4 position 18
Kliché 18 plåt 4

Kliché 18 (GT 8)
Nedre vänstra hörnet med skruvavskav.
Övre vänstra valörfältet med oregelbundna vita fläckar. Ett vitt lodrätt streck ovanför 12 syns alltid.
Även bokstäverna SVERIGE med oregelbundna vita fläckar, dock inte lika markanta som de i valörfältet.

Stadium A pos 18
Stadium B pos 18
Stadium C pos 18

pl4_pos19
Kliché 19 plåt 4

Kliché 19 (GT 9)
Brott på linjen under första E i SVERIGE.

Stadium A pos 19
Stadium B pos 19
Stadium C pos 19

 

pl4_pos20
Kliché 20 plåt 4C2 pos 20

Kliché 20 (GT 10)
K i vänstra FRIMÄRKE med vitt inhak nertill på den vänstra stapeln. Även en något diffus mindre vit fläck mitt på K:et.
Brott på linjen ovanför den nedre kronan i skölden.
I övre vänstra hörnet finns ett diagonalt blått streck, orsakat av skruven. Har endast setts på märken från stadium C2 (blåa märken).

Stadium A pos 20
Stadium B pos 20
Stadium C pos 20

pl4_pos21
Kliché 21 plåt 4

Kliché 21 (GT 11)
Vit fläck mitt på S i SVERIGE.
Vänstra konturen till vänstra valörfältet ojämn.
Brott på ramlinjen vid F i vänstra FRIMÄRKE.

Stadium A pos 21
Stadium B pos 76
Stadium C pos 21

pl4_pos22
Kliché 22 plåt 4C2 pos 22

Kliché 22 (GT 12)
Ett mindre skruvavskav syns på det övre högra hörnet.

Stadium A pos 22
Stadium B pos 77
Stadium C pos 22

 

 

pl4_pos26
Kliché 26 plåt 4
pl4_pos26a_stor
Kliché 26 plåt 4

Kliché 26 (GT 11)
”42:an” (medtagen i Facit)

Vita fläckar i det högra valörfältet gör att 1:an (med lite fantasi) ser ut som en 4:a.
Se fler bilder här.

Stadium A pos 26
Stadium B pos 26
Stadium C pos 26

pl4_pos27
Kliché 27 plåt 4

Kliché 27
Övre högra hörnet med flis på höger sida.
Vita fläckar/prickar runt 12 i övre högra hörnet.
Även vita fläckar på bokstäverna IGE i SVERIGE.

Inga grundtypsfel (GT 12) syns på denna klichén.

Stadium A pos 27
Stadium B pos 27
Stadium C pos 27

pl4_pos28
Kliché 28 plåt 4

Kliché 28 (GT 13)
Flera vita fläckar.
Både valörfälten med flera fläckar.
S i SVERIGE.
Tydlig vit fläck innan T i nedre textfältet.

Den ”fläckigaste” positionen.

Stadium A pos 28
Stadium B pos 28
Stadium C pos 28

pl4_pos29
Kliché 29 plåt 4

Kliché 29 (GT 14)
Vita fläckar i det övre vänstra valörfältet.
Tydligast är den som fyller ut 2:ans ögla.

Stadium A pos 29
Stadium B pos 29
Stadium C pos 29

 

pl4_pos31
Kliché 31 plåt 4C2 pos 31

Kliché 31 (GT 16)
Litet inhak på den högra konturen precis ovanför det nedre högra hörnet.
En liten antydan till skruvavskav på det nedre högra hörnet.

Stadium A pos 31
Stadium B pos 86
Stadium C pos 31

 

pl4_pos33
Kliché 33 plåt 4

Kliché 33 (GT 18)
Övre högra hörnet med skruvavskav och liten flis uppåt.

Stadium A pos 33
Stadium B pos 88
Stadium C pos 33

 

pl4_pos34
Kliché 34 plåt 4

Kliché 34 (GT 19)
Vitt streck ovanför 2:an i vänstra valörfältet.
Övre vänstra hörnet avskuret av skruven, skruvavskav.
Skruvavskav på det nedre högra hörnet.

Stadium A pos 34
Stadium B pos 89
Stadium C pos 34

pl4_pos37
Kliché 37 plåt 4

Kliché 37 (GT 17)
Vita fläckar i det högra valörfältet.

Stadium A pos 37
Stadium B pos 37
Stadium C pos 37

 

pl4_pos38
Kliché 38 plåt 4C2 pos 38

Kliché 38 (GT 18)
Vita fläckar i båda valörfälten.
Tydligast och flest fläckar finns i det vänstra valörfältet.

Stadium A pos 38
Stadium B pos 38
Stadium C pos 38

 

pl4_pos39
Kliché 39 plåt 4C2 pos 39

Kliché 39 (GT 19)
Färgfläck mellan högra benet och den vänstra yttre ramlinjen. Fläcken är olika tydlig på märken tryckta med denna klichén.

Stadium A pos 39
Stadium B pos 39
Stadium C pos 39

 

pl4_pos40
Kliché 40 plåt 4

Kliché 40 (GT 20)
Nedre vänstra hörnet med stor och tydlig skada, ett skruvavskav orsakat av skruven.
I marginalen till höger om övre högra hörnet kan ibland ett tunt svagt blått streck synas, en sk. spis.
Strecket är gemensamt med position 30.

Stadium A pos 40
Stadium B pos 40
Stadium C pos 40

pl4_pos42
Kliché 42 plåt 4C2 pos 42

Kliché 42 (GT 22)
R i SVERIGE saknar det till vänster utåtgående strecket upptill.

Stadium A pos 42
Stadium B pos 97
Stadium C pos 42

 

 

pl4_pos44
Kliché 44 plåt 4

Kliché 44 (GT 24)
Övre högra hörnet med mindre skruvavskav.
Kan var svårt att urskilja p.g.a. grundtypsfelet ”färgpålägg åt höger i samma hörn”.

Stadium A pos 44
Stadium B pos 99
Stadium C pos 44

 

 

pl4_pos45
Kliché 45 plåt 4B pos 100
pl4_pos45a_stor
Kliché 45 plåt 4B pos 100

Kliché 45 (GT 25)
Tydligt inhak i övre vänstra hörnet. (Kallas ”Gapet”)
Troligen orsakat av skruven.

Båda de här avbildade märkena är från stadium B då klichén satt i position 100 som gjort att den nedre och högra ramlinjerna är kraftigt tryckta.
Det högra märket har dessutom det tillfälliga tryckfelet ”ÖPF” orsakat av hörnpositionen.

Stadium A pos 45
Stadium B pos 100
Stadium C pos 45

pl4_pos46
Kliché 46 plåt 4

Kliché 46 (GT 21)
Övre högra hörnet med skruvavskav och flis åt höger.
Storleken på flisen kan variera, tämligen kort på det avbildade märket.

Stadium A pos 46
Stadium B pos 46
Stadium C pos 46

 

pl4_pos47
Kliché 47 plåt 4C2 pos 47

Kliché 47 (GT 22)
Färgad prick i nedre delen av stapeln på T i TOLF ÖRE.
Felet har setts på flera märken från stadium C2 (blåa märken), men något märke från andra stadium har inte kunnat granskats.

Stadium A pos 47
Stadium B pos 47
Stadium C pos 47

 

pl4_pos50
Kliché 50 plåt 4C2 pos 50

Kliché 50 (GT 25)
Övre vänstra hörnet med skruvavskav.
Bokstäverna ÖRE mer eller mindre ojämna (smala eller med dubbelkontur), kan se något olika ut.
L i TOLF med mer eller mindre tjockt streck nertill.

Bild på annat märke från stadium C2.

Stadium A pos 50
Stadium B pos 50
Stadium C pos 50

Kliché 51 plåt 4C2 pos 51

Kliché 51 (GT 1)
Skruvavkav på det nedre högra hörnet.
Mer eller mindre tydlig färgfläck mellan högra F och den yttre ramlinjen.

Stadium A pos 51
Stadium B pos 51
Stadium C pos 51

 

pl4_pos52
Kliché 52 plåt 4C2 pos 52

Kliché 52 (GT 2)
Kraftigt skruvavskav på det nedre vänstra hörnet.

Stadium A pos 52
Stadium B pos 52
Stadium C pos 52

 

 

pl4_pos54
Kliché 54 plåt 4C2 pos 54

Kliché 54 (GT 4)
Nedre högra hörnet har ett svag skada av skruven (skruvavskav). Hörnet är svagt avrundat och på höger sida är konturen delvis ojämn (hackig).

Stadium A pos 54
Stadium B pos 54
Stadium C pos 54

 

pl4_pos55
Kliché 55 plåt 4C2 pos 55

Kliché 55 (GT 5)
Svagt skruvavskav på det nedre hörnet som är lätt avrundat.
Inbuktning på den nedre konturlinjen precis innan det högra hörnet. Denna syns troligen endast i stadium C.

Stadium A pos 55
Stadium B pos 55
Stadium C pos 55

 

pl4_pos56
Kliché 56 plåt 4

Kliché 56 (GT 1)
Övre vänstra och nedre högra hörnen med lätt skruvavskav.

Stadium A pos 56
Stadium B pos 1
Stadium C pos 56

 

pl4_pos57
Kliché 57 plåt 4C2 pos 57

Kliché 57 (GT 2)
Liten färgfläck mellan S i SVERIGE och linjen nedanför.
Brottet på linjen under S finns på alla 12 öre Vapen.

Stadium A pos 57
Stadium B pos 2
Stadium C pos 57

 

pl4_pos59
Kliché 59 plåt 4C2 pos 59

Kliché 59 (GT 4)
Brott på linjen ovanför den nedre kronan i skölden och även en mer eller mindre tydlig vit linjen som bryter bryter flera linjer mitt under kronan.
Linjerna i skölden är allmänt slitna och i stadium C2 syns oftast fler brutna linjer, t.ex. till vänster om den nedre kronan.

I stadium C2 är även den högra inre ramlinjen vitfläckig innanför RKE.

Stadium A pos 59
Stadium B pos 4
Stadium C pos 59

pl4_pos60
Kliché 60 plåt 4

Kliché 60 (GT 5)
Övre högra hörnet skadat i form av en vit repa uppifrån som gett ”ett kluvet hörn”.

Stadium A pos 60
Stadium B pos 5
Stadium C pos 60

 

 

pl4_pos62
Kliché 62 plåt 4
pl4_pos62a_stor
Kliché 62 plåt 4

Kliché 62 (GT 7)
Nedre högra hörnet med tydligt skruvavskav och flis.
Flisen kan se ut på olika sett:
Dubbla flisar
Flis och punkt (det vänstra märket)
Endast punkt (det högra märket)

Även svag skruvavskav på det övre vänstra hörnet.

Stadium A pos 62
Stadium B pos 62
Stadium C pos 62

pl4_pos63
Kliché 63 plåt 4B
pl4_pos63_pl4c2
Kliché 63 plåt 4C2

Kliché 63 (GT 8)
Nedre vänstra hörnet med skruvavskav.
I stadium C2 (de blåa märkena) syns ett blått lodrätt streck upptill på 1:an i högra 12.

Stadium A pos 63
Stadium B pos 63
Stadium C pos 63

pl4_pos64
Kliché 64 plåt 4
pl4_pos64a_stor
Kliché 64 plåt 4C2

Kliché 64 (GT 9)
Skruvavskav på övre högra hörnet.
”Urgröpt” hörn ofta med mindre flis åt höger.
Vänstra märket utan flis.
Högra märket med flis.

Stadium A pos 64
Stadium B pos 64
Stadium C pos 64

pl4_pos66
Kliché 66 plåt 4C2 pos 66

Kliché 66 (GT 6)
I stadium C2 uppstår ett brott på linjen över den nedre kronan i skölden.
Liknade brott uppstår på ett flertal klichéer i stadium C2.

Stadium A pos 66
Stadium B pos 11
Stadium C pos 66

 

pl4_pos67
Kliché 67 plåt 4C2 pos 67

Kliché 67 (GT 7)
Svagt skruvavskav på det nedre högra hörnet. Det avbildade märket har dessutom en blå prick som är ett skruvavtryck utanför hörnet, denna har endast setts på detta märket.
I Stadium C2 syns ett brott på linjen över nedre kronan i skölden. Detta fel kan ses på flera klichéer.

Stadium A pos 67
Stadium B pos 12
Stadium C pos 67

pl4_pos68
Kliché 68 plåt 4C2 pos 68

Kliché 68 (GT 8)
Skruvavskav på det nedre vänstra hörnet.

Stadium A pos 68
Stadium B pos 13
Stadium C pos 68

 

 

pl4_pos69
Kliché 69 plåt 4

Kliché 69 (GT 9)
Inhak på konturen över högra valörfältet.

Stadium A pos 69
Stadium B pos 14
Stadium C pos 69

 

pl4_pos73
Kliché 73 plåt 4

Kliché 73 (GT 13)
Lodrätt vit streck (repa) efter E i ÖRE.
Skruvavskav på det nedre högra hörnet.
I marginalen utanför nedre högra hörnet finns även ett mindre skruvavtryck i form av en färgpunkt.
Denna kan oftast inte ses p.g.a. centreringen.

Stadium A pos 73
Stadium B pos 73
Stadium C pos 73

pl4_pos74
Kliché 74 plåt 4

Kliché 74 (GT 14)
Skruvavskav på det nedre vänstra hörnet.

Stadium A pos 74
Stadium B pos 74
Stadium C pos 74

 

pl4_pos77
Kliché 77 plåt 4C2 pos 77

Kliché 77 (GT 12)
I stadium C2 (blå märken) uppstår ett brott på linjen över den nedre kronan i skölden.
Denna har inte setts på något märke från de tidigare stadierna med ultramarina märken.

Stadium A pos 77
Stadium B pos 22
Stadium C pos 77

 

pl4_pos78
Kliché 78 plåt 4

Kliché 78 (GT 13)
Nedre högra hörnet har ett skruvavskav och flis neråt samt den högra konturen är ojämn.

Stadium A pos 78
Stadium B pos 23
Stadium C pos 78

 

pl4_pos79
Kliché 79 plåt 4C2 pos 79

Kliché 79 (GT 14)
Skruvavskav i på det nedre vänstra hörnet som gjort den vänstra konturen avsmalnad och intryckt.

Stadium A pos 79
Stadium B pos 24
Stadium C pos 79

 

pl4_pos80
Kliché 80 plåt 4C2 pos 80
pl4_pos80_pl4c1
Kliché 80 plåt 4C1 pos 80

Kliché 80 (GT 15)
Brott på linjen över kronan i skölden.
Detta syns på märken från stadium C2 och svagt på märken från stadium C1, men har inte setts i stadium A eller B.

Stadium A pos 80
Stadium B pos 25
Stadium C pos 80

 

pl4_pos81
Kliché 81 plåt 4

Kliché 81 (GT 16)
Skruvavskav på nedre högra hörnet.
Konturen på nedre vänstra hörnet är ojämn.
Ser olika ut, allt från kraftig och ojämn kontur (som det här avbildade märket) till lätt skadad med lätta inbuktningar och färgpålägg.

Stadium A pos 81
Stadium B pos 81
Stadium C pos 81

pl4_pos83
Kliché 83 plåt 4

Kliché 83 (GT 18)
”12 ½ öre” (medtagen i Facit).
Mellan 1:an och 2:an i det högra valörfältet går ett vitt streck vilket gör att 12 ser ut som 1/2.
Denna skadan uppstår först i plåtens sista stadium C (12.8.1862 – 17.8.1863).
I marginalen utanför övre högra hörnet syns ett skruvavtryck.

Stadium A pos 83
Stadium B pos 83
Stadium C pos 83

pl4_pos84
Kliché 84 plåt 4

Kliché 84 (GT 19)
Tydligt skruvavskav på det övre vänstra hörnet.
Nedre högra hörnet med ojämn kontur på höger sida och ett mer eller mindre tydligt inhak nära hörnet på höger sida.

Stadium A pos 84
Stadium B pos 84
Stadium C pos 84

Kliché 87 (GT 17)
I stadium C2 (blå märken) syns ett brott på linjen över den nedre kronan i skölden.
Detta typ av linjebrott uppstår på ett antal klichéer i stadium C2.

Kliché 88 (GT 18)
I stadium C2 (blå märken) syns ett brott på linjen över den nedre kronan i skölden.
Detta typ av linjebrott uppstår på ett antal klichéer i stadium C2.

pl4_pos89
Kliché 89 plåt 4

Kliché 89 (GT 19)
Nedre högra hörnet med ett vitt inhak på höger sida.
Ibland syns även en fläck (droppe) i den nedre marginalen.
Inhaket kan se lite olika ut.
Även det övre vänstra hörnet är något skadat.

Se fler bilder här.

Stadium A pos 89
Stadium B pos 34
Stadium C pos 89

pl4_pos90
Kliché 90 plåt 4

Kliché 90 (GT 20)
Nedre vänstra hörnet med skruvavskav och flis åt vänster.

Stadium A pos 90
Stadium B pos 35
Stadium C pos 90

 

pl4_pos91
Kliché 91 plåt 4

Kliché 91 (GT 21)
Skruvavskav på det övre högra hörnet.

Stadium A pos 91
Stadium B pos 91
Stadium C pos 91

 

pl4_pos94
Kliché 94 plåt 4C2 pos 94

Kliché 94 (GT 24)
Två mindre inhak på den övre konturen ovanför sista E i SVERIGE och 1:an.

Stadium A pos 94
Stadium B pos 94
Stadium C pos 94

1 trackback/pingback

  1. 12 öre Vapen plåt 4 | SAFE Album AB / Frimärks-Netto

Lämna ett svar