30 öre Vapentyp nyanser

Det finns 3 olika tandningar på frimärket 30 öre Vapentyp. Dessa är gjorda med tre olika tandningsverktyg från tre olika tidsperioder och är av stor vikt för att särskilja vissa nyanser, de med en siffra som undernummer (t.ex. 11d1 och 11d2).

Kommentaren ”Stämplade ”1858-1864? avser inom den tid nyansen normalt är avstämplad. Tidigare avstämplingar finns ej men senare finns.

1855 års tandning

Facit-NrBenämningNormal avstämplingUpplaga
11aMörkt rödbrun (8-7)07.1858 – 1862ca 400 000
11bRödbrun (6-3)07.1858 – 1864ca 1 800 000
11cLjust rosaaktigt rödbrun (5-3)1860 – 1862ca 250 000
11d1Mörkbrun (9-7)1864 – 1866ca 500 000
11e1Brun (6-4)1864 – 1866ca 900 000

Först har nyanserna ett mer eller mindre tydligt rött inslag, rödbruna märken i olika färgstyrkor. Kring 1864 försvinner detta och nyanserna blir rent bruna.

11a Mörkt rödbrun
Förekommer från leverans 1 och framåt. På de mörkaste är det röda inslaget inte lika framträdande. Märken från lev 1 har ett skarpare tryck med tydligare bottentryck än de från senare leveranser.

11b Rödbrun
Precis som a-nyansen förekommer märken i lägre färgstyrka (b-nyanser) redan i leverans 1 och kan ses ända fram till leverans 17 (3.6.1864).

Bottentrycket blir tätare i senare leveranser av 11b. Färgstarka kantexemplar leverans 17 (eller 18?) har en rosabrun nyans, avstämplade sent 1864 som Cimbritshamn nedan.
Förekommer även på 1863 års (gulaktiga) papper, leverans 13-17 (8.5.1863 – 3.6.1864).

11c Ljust rosaaktigt rödbrun
Färgsvagare märken med tätt bottentryck kan ses från mitten av 1860. De mest typiska är de ljusaste märkena som har dålig kontrast mellan bottentrycket och vapenskölden.

I leverans 18 (15.10.1864) försvinner det röda inslaget i färgen som nu är rent brun (e1) till mörkbrun (d1). Trycket är skarpare än på de sena b-nyanserna.

11d1 Mörkbrun
De mörkare märkena från lev 18-28 betecknas mörkbrun (d1). Bottentrycket varierar från något tätt till tätt.

Gränsmärken mellan d1 och e1 finns det givetvis gott om, var man drar gränser beror mycket på de refernsmärken man har tillgång till.

11e1 Brun
De märken från leverans 18-28 som inte är tillräkligt mörka betecknas brun (e1). Bottentrycket varierar från något tätt till tätt.

1865 års tandning

Facit-NrBenämningNormal avstämplingUpplaga
11d2Mörkbrun (9-7)1867 – 1871ca 400 000
11e2Brun (6-4)1867 – 1871ca 1 300 000
11fLjusbrun (5-3)1871 – 1872ca 500 000
11gRosabrun (7-4)1872ca 200 000

1865 års tandning ersätter det äldre tandningverktyget med 1855 års tandning. Nyanserna är rent bruna i olika färgstyrkor, frånsett g-nyansen då ett ”rött” inslag återkommer i tryckfärgen. Bottentryck är tätt på alla nyanserna, inte bara f-nyansen.

11d2 Mörkbrun
De mörkare märkena från lev 29-38 betecknas mörkbrun (d2). Bottentrycket är normalt tätare än på d1 nyanser.

11e2 Brun
De märken från leverans 29-38 som inte är tillräkligt mörka betecknas brun (e2). Bottentrycket är normalt tätare än på e1 nyanser.

11f Ljusbrun
I leverans 39-41 (3.10.1871 – 1.2.1872) är färgstyrkan lägre, f-nyanser. Bottentrycket är tätt. Tryckta på gulaktigt papper.

11g Rosabrun
Bagges första tryck från leverans 42 daterad 22.2.1872. Rosabrun nyans i varierande färgstyrka, tryckta gulaktigt papper med mjuk däckel som gett ett tätt till mycket tätt bottentryck som ibland är orent eller delvis sammanflutet.

1872 års tandning

Facit-NrBenämningNormal avstämplingUpplaga
11hChockladbrun (8-7)1872 – 1873ca 400 000

11h Chockladbrun
Bagges andra tryck från leverans 43 daterad 7.5.1872. Tryckta med mjuk däckel som gett ett tätt till mycket tätt bottentryck som ibland är orent eller delvis sammanflutet.
Samtliga märken med 1872 års tandning är h-nyanser tryckta på 1872 års gulaktiga papper. Färgstyrkan varierar så pass att man kan skilja på chockladbrun och mörk chockladbrun. De mörkare har oftast ett mycket dåligt tryck där detaljer och konturer i bottentrycket inte går att urskilja.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar