Utländska stämplar på Vapentyp

Dessa kunde hamna på svenska märken med flit eller av andra orsaker när dessa inte var stämplade i Sverige.
Det vanligaste förekommande är danska nummerstämplar från hamnstäder som hade postutbyte med svenska hamnar, t.ex. Malmö – Köpenhamn.
Dessa kommer ofta från sk. ”skeppsbrev” som postades ombord på båtarna och frankerats med svenska märken som på så sätt kom ostämplade till Danmark.
Men även vanliga brev till eller via Danmark kunde bli helt eller delvis makulerade med danska stämplar.

Danska 3-ringade nummerstämplar

1_stor
Dansk 1 svart
1bla_stor
Dansk 1 blå

1 = Köpenhamn

Finns även som blå stämpel

 

 

 

1_27oresklipp_stor
Dansk 1 på 27 öres brevklipp

27 öres brevklipp från brev till Tyskland skickat via Danmark och märkena makulerade med dansk nummerstämpel 1 i Köpenhamn.

 

 

 

 

17_dansk1_stor
17 öres brev med danska stämplar

Brev med 17 öres porto till Köpenhamn makulerat endast med danska stämplar. Nummerstämpel 1 för Köpenhamn samt sidostämpel FRA SVERRIG.

Sk. båtbrev som postats ombord på båt mellan Sverige och Danmark (Malmö och Köpenhamn) och stämplats av danska posten vid ankomsten.

Frankerat med 5+12 öre innan 17 öres valören Liggande Lejon var utgiven.

 

3_stor
Dansk 3
3_tvaringad_stor
Dansk 3 tvåringad

3 = Lübeck

Det danska postkontoret i Lübeck

Finns även som tvåringad (stympad?)

 

 

24_stor
Dansk 24

24 = Helsingör

 

 

 

 

227_stor
Dansk 227

227 = Helsingör JB PE (järnvägsstämpel)

 

 

 

 

fra_sverrig_stor
FRA SVERRIG

FRA SVERRIG (från Sverige)

 

 

 

 

Även andra länders stämplar kunde hamna på svenska märken.
Speciellt intressanta är dessa när det inte finns någon svensk stämpel på märket.

Ortstämplar som slagits som transit eller ankomststämplar.
Informationsstämplar som slagits för att berätta om portot var betalt eller ej.

ank_bla_stor
Finsk ANK blå
ank_svart_stor
Finsk ANK svart

ANK

Finsk ankomststämpel som slogs på brev för att visa när brevet ankommit. Denna typ av stämpel slogs på alla ankommande brev under ett antal år och har tämligen ofta delvis hamnat på frimärkena. Finns i både blå och svart färg. Ses normalt på 3, 5 eller 20 öres märken som tillsammans normalt utgjorde portot 28 öre (1868-1875).

 

28_nykoping_2_7_1870_stor
28 öres porto till Finland

28 öres porto till Finland med en ”normal” placering av ANK stämpeln.

Från Nyköping till Helsingfors 1870.

 

 

 

 

hull_30ore_stor
Brittisk 383 HULL
hull_24ore_stor
Brittisk 383 HULL
hull_17ore_stor
Brittisk 383 HULL

383 HULL

Balkstämpeln från den brittiska hamnstaden Hull ses ibland på svenska märken. En stor del av de brev som skickas till Storbritannien mottogs i Hull där de ankomststämplades med balkstämpeln med nummer 383 samt en liten rund stämpel med HULL samt datum.

 

london_paid_stor
LONDON PAID

LONDON PAID röd stämpel som slogs i London för att visa att de ankommande brev var fullt betalda (korrekt frankerade).

 

 

 

 

kiel_stor
KIEL

KIEL 31.8.1868

tysk ankomst eller transitstämpel

 

 

 

hamburg_kspa_50ore_stor
HAMBURG KSPA

HAMBURG K.S.P.A.(D)

transit stämpel från det svenska postkontoret i tyska Hamburg

 

 

 

pd_rod_stor
PD

PD

Paid Destination = Betalt till destinationen

 

 

 

rod_fransk_stor

Röd troligen fransk transit eller ankomststämpel

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar