Tandningsfel Vapentyp

Frimärken ur serierna Skilling, Vapentyp och Liggande Lejon kan positionsbestämmas med hjälp av tandningen eftersom tandningsverktyget med sina ca 3000 tandningsnålar har gjort en unik tandning för respektive av de 100 positionerna.
Detta kräver dock att märkena är ”vältandade” och det kräver även en hel del träning och referensmaterial.

Vissa positioner har karakteristiska avvikelser som är tämligen lätta att lära sig att känna igen medan andra kräver mer träning för att särskilja.

Här nedan visas några av de mer utmärkande positionernas tandning för 1855 respektive 1865 års tandning.

Många positioner med 1855 års tandning har dessutom under olika perioder så kallade dubbeltänder som kan vara till stor hjälp vid positionsbestämning. Detta är ett omfattande område som jag hoppas kunna återkomma till längre fram.

De lodräta och vågräta linjer är dragna för att visa olika djupt liggande tandningshål.
De röda rektanglarna markerar utmärkande breda eller spetsiga tänder.

De utmärkande tänderna benämns enligt nedan med:
v = vänstra sidan räknat nerifrån
h = högra sidan räknat nerifrån
ö = övre sidan räknat från vänster
n = nedre sidan räknat från vänster

Exempelvis:
v1 = 1:a tanden eller tandningshålet nerifrån räknat.
ö5 = 5:e tanden eller tandningshålet räknat från vänster.

1855 års tandning

pos1
Pos 1 med 1855 års tandning

v7 är mycket bred

v13 – v14 är djupa tandningshål

 

 

 

 

 

 

pos11
Pos 11 med 1855 års tandning

n5 och n9 är djupa tandningshål

Speciellt n9 är utmärkande djupt

 

 

 

 

 

 

pos37
Pos 37 med 1855 års tandning

n6 är djupt

 

 

 

 

 

 

 

pos51
Pos 51 med 1855 års tandning

n4 är ett djupt tandningshål

 

 

 

 

 

 

 

pos74
Pos 74 med 1855 års tandning

n1, n4 och n7 är djupa tandningshål

n8 – n9 är breda tänder

v14 – v16 är utmärkande

 

 

 

 

 

pos90
Pos 90 med 1855 års tandning

n10 är en mycket bred tand

 

 

 

 

 

 

 

pos1_v3_v12
Pos 1 dubbeltand v3 och v12

Dubbeltänder v3 och v12

Position 1

Syns på denna positionen under lång tid mellan januari 1862 – februari 1865.

Det avbildade märket är tryckt med plåt 5 (oktober 1863 – februari 1865).