Norge Facit-Nr 56-84

Centraltryckeriet och Knudsens tryckeri

56-84detaljDessa är de utgåvor som är problematiska att skilja.
Märkena trycktes av två olika tryckerier, Centraltryckeriet respektive Knudsenstryckeri.
Traditionellt säger man att Centraltryckeriet har ett ”suddigt igenflutet vingtryck” medan Knudsens har ”något bättre men ojämnt vingtryck”.
Det finns dock mer konkreta detaljer i märkesbilden som gör det oftast ganska enkelt att skilja på dessa på tryck.
Vi tar valör för valör.

73stor
Facit-Nr 73

1 öre

Tandning 14 ½ x 13 ½ är alltid Knudsens tryckeri (Facit-Nr 73).

Tandning 13 ½ x 12 ½ finns både i Centraltryckeriet (Facit-Nr 59) och Knudsens tryckeri (Facit-Nr 65).

 

 

 

74stor
Facit-Nr 74

2 öre

Alltid tandning 14½ x 13½ tryckta av Knudsens tryckeri (Facit-Nr 74).

 

 

 

 

75stor
Facit-Nr 75

3 öre

Tandning 14½x 13½ finns både i Centraltryckeriet (Facit-Nr 56) och Knudsens tryckeri (Facit-Nr 75).

Tandning 13½ x 12½ finns både i Centraltryckeriet (Facit-Nr 60) och Knudsens tryckeri (Facit-Nr 66).

Facit-Nr 75 har otydlig fläck under kronan och 3:an nertill är placerad mitt emellan M. och Ø

 

 

76stor
Facit-Nr 76

5 öre

Tandning 14 ½ x 13 ½ är alltid Knudsens tryckeri (Facit-Nr 76).

Tandning 13 ½ x 12 ½ finns både i Centraltryckeriet (Facit-Nr 61) och Knudsens tryckeri (Facit-Nr 67).

 

 

 

10 öre

Tandning 14½x 13½ finns både i Centraltryckeriet (Facit-Nr 57) och Knudsens tryckeri (Facit-Nr 77).

Tandning 13½ x 12½ finns både i Centraltryckeriet (Facit-Nr 62) och Knudsens tryckeri (Facit-Nr 68).

57
Facit-Nr 57
77stor
Facit-Nr 77

Facit-Nr 57 och 62 är i rosa nyans

Facit-Nr 68 och 77 är i karmin nyans

Skillnaden i trycket syns på den vänstra vingen i det nedre högra hörnet.

 

 

 

78stor
Facit-Nr 78

15 öre

Finns bara i tandning 14½ x 13½ och är alltid tryckta av Knudsens tryckeri (Facit-Nr 78)

 

 

 

 

79stor
Facit-Nr 79

20 öre

Tandning 14½x 13½ finns både i Centraltryckeriet (Facit-Nr 58) och Knudsens tryckeri (Facit-Nr 79).

Tandning 13½ x 12½ finns både i Centraltryckeriet (Facit-Nr 63) och Knudsens tryckeri (Facit-Nr 69).

 

 

 

80
Facit-Nr 80

25 öre

Alltid Knudsens tryckeri i tandning 14½ x 13½ (Facit-Nr 80) eller 13½ x 12½ (Facit-Nr 70).

 

 

 

 

81stor
Facit-Nr 81

30 öre

Alltid tandning 14½ x 13½ och tryckta av Knudsens tryckeri (Facit-Nr 81).

 

 

 

 

71stor
Facit-Nr 71

35 öre

Alltid Knudsens tryckeri i tandning 14½ x 13½ (Facit-Nr 82) eller 13½ x 12½ (Facit-Nr 71).

 

 

 

 

83stor
Facit-Nr 83

50 öre

Tandning 14½ x 13½ är alltid Knudsens tryckeri (Facit-Nr 83).

Tandning 13½x 12½ finns både i Centraltryckeriet (Facit-Nr 64) och Knudsens tryckeri (Facit-Nr 72).

 

 

 

84stor
Facit-Nr 84

60 öre

Alltid tandning 14½ x 13½ och tryckta av Knudsens tryckeri (Facit-Nr 84).

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar