Registrerade brev

Registrerade brev blandas ibland ihop med rekommenderade brev, en anledning är säkert att på engelska heter rekommenderat brev registrated letter. Men de olika tilläggstjänsterna har inget med varandra att göra.

Innan frimärkenas tid 1 juli 1855 karterades alla breven, detta innebar att brevet försågs med ett nummer i det övre högra hörnet.
Numrering gjordes i varje brevbunt som skickas från ett postkontor till ett annat där breven numrerades löpande så att det översta brevet fick karteringsnummer 1, det andra nummer 2 o.s.v.
Med brevbunten följde en lista där alla brev fanns noterade med karteringsnummer och mottagare. Denna listan satte det mottagande postkontoret upp på väggen så att besökarna kunde se om det fanns något brev till dem.

När frimärkena infördes extra tjänsten registrering som hade samma innebörd som ovan. Tjänsten kostade lika mycket som ett vanligt inrikes brevporto, 4 skilling och sedan 12 öre. Denna avgiften betalades kontant när brevet lämnades in på det avsändande postkontoret.
Flera större postkontor hade stämplar med texten ”registreras” medan de övriga skrev ordet för hand på brevet. Alla breven fick även ett karteringsnummer i det övre högra hörnet (undantag finns). Tjänsten upphörde 1872.

Med hjälp av karteringsnumret kan man vet hur många brev som minst skickas mellan två orter på en och samma dag. Om ett brev från Helsingborg till Malmö har karteringsnummer 10 innebär detta alltså att det skickades minst 10 brev från Helsingborg till Malmö den dagen. Innan frimärkenas tid omfattar detta samtliga brev och under frimärkstiden 1855- omfattar detta endast de med tilläggstjänsten registreras.

Följande orter hade registreras stämplar:

  • Borås
  • Göteborg
  • Helsingborg
  • Malmö
  • Nyköping
  • Skövde
  • Stockholm
  • Uddevalla

Under skilling banco tiden 1855-1858 är endast Stockholms registreras stämpel känd.

nykoping_23_4_1863
REGISTR. NYKÖPING 23.4.1863

Registrerat brev i 1:a vk från NYKÖPING 23.4.1863 till Stockholm
Brevporto 12 öre max 4 ort 1.1.1863 – 31.12.1879
Registreringstillägg 12 öre som betalades kontant
Nyköpings REGISTR: stämpel och utan karteringsnummer

stockholm_10_5_1864
REGISTR. STOCKHOLM 10.5.1864

Registrerat brev i 1:a vk från STOCKHOLM 10.5.1864 till Norrköping
Brevporto 12 öre max 4 ort 1.1.1863 – 31.12.1879
Registreringstillägg 12 öre som betalades kontant
Stockholms REGISTR: stämpel och karteringsnummer 11.

stockholm_9_3_1867
REGISTR. STOCKHOLM 9.3.1867

Registrerat brev i 2:a vk från STOCKHOLM 9.3.1867 till Norrköping
Brevporto 24 öre max 7 ort = 29,8 gram 1.1.1863 – 31.12.1872
Registreringstillägg var 12 öre oavsett brevets viktklass och betalades kontant
Stockholms REGISTR: stämpel och karteringsnummer 11.

registreras_stockholm_10_6_1859
REGISTR. STOCKHOLM 10.6.1859

Registrerat ofrankerad brevframsida från STOCKHOLM 10.6.1859 till Strengnäs med Stockholms registreras stämpel och karteringsnummer 3