Svenska brev till Danmark

Danmark är av naturliga skäl som grannland ett av de vanligaste adressländerna för svenska brev.
Portot till Danmark var betydligt lägre än till andra länder, frånsett Norge. Från 1.7.1869 var brevportot samma till Danmark som för inrikes brev.

Breven skickades med båtar på linjerna Göteborg – Köpenhamn, Helsingborg – Helsingör, Landskrona – Köpenhamn eller Malmö – Köpenhamn. Av denna anledning finns det en hel delbrev (och lösa märken) som endast är makulerade med danska stämplar, dessa är så kallade ”skeppsbrev” eller ”båtbrev” som postats ombord på en båt mellan länderna och då stämplats vid ankomsten i Danmark. Liknande brev finns även skickade åt motsatt håll.

Under åren 1855-1865 fanns även ett reducerat närporto för brev mellan orter i Öresundsregionen.

Porton för 1:a viktklassen
01.07.1855 – 30.06.1858     12 skilling för max 1 lod (13,3, gram)
01.07.1858 – 30.09.1865     36 öre för max 1 lod (13,3 gram)
01.10.1865 – 30.06.1869     17 öre
01.07.1869 – 31.03.1885     12 öre
01.04.1885 – 31.05.1918     10 öre
01.06.1918 – 30.06.1919    12 öre
01.07.1919 – 30.06.1919    15 öre
01.07.1920 – 31.07.1924     20 öre

Brev i högre viktklasser multiplicerades med x2 för 2:a VK, x3 för 3:e VK o.s.v.

Närporto
Gällde för brev inom Öresundsregionen. Brev från Helsingborg, Landskrona och Malmö som skickades till Helsingör eller Köpenhamn. Närportot gällde även för brev mellan Ystad – Bornholm. Portot var halva det ordinarie portot.
01.07.1858 – 30.06.1858     6 skilling närporto för max 1 lod (13,3 gram)
01.07.1858 – 30.09.1865     18 öre närporto för max 1 lod (13,3 gram)

Rektilägg
TIllägget för rekommenderade brev var samma som för inrikes brev.
01.07.1855 – 30.06.1858     12 skilling
01.07.1858 – 31.12.1866     35 öre
01.01.1867 – 31.12.1870     24 öre
01.01.1871 – 31.12.1886     18 öre
01.01.1887 – 30.06.1905     20 öre
01.07.1905 – 30.06.1920    15 öre

Brevkort
Reducerat porto för brevkort till Danmark infördes 1872 och var nästan hela tiden samma som för inrikes brevkort.
01.01.1872 – 30.06.1875    12 öre
01.07.1875 – 30.06.1877    10 öre
01.07.1877 – 31.03.1885    6 öre
01.04.1885 – 31.05.1918    5 öre
01.06.1918 – 30.06.1919    7 öre
01.07.1919 – 31.01. 1921     10 öre
01.02.1921 – 31.07.1924     15 öre
01.08.1924 – 31.03.1948    10 öre


Exempel på olika portosatser och frankeringar.

Här finns en förteckning över registerade skillingbrev till Danmark.

12 skilling 1.7.1855 – 30.6.1858

Portot 12 skilling beslöts i en postkonvention 29.5.1852 då portot för ett brev i 1:a vk sattes till 5 Lübsk skilling vilket motsvarade 12 svenska skilling banco. Portot delades lika mellan det svenska och danska postverket.

12sk_goteborg_6_11_1856
12 skilling (1:a VK 1.7.1855 – 30.6.1858)

12 skillings porto (för 1:a VK 1.7.1855 – 30.6.1858) från GÖTHEBORG 6.11.1856 till Aalborg.
Notering ”pr Halland” som var ett ångfatryg tillhörande det svenska postverket som trafikerade den svenska västkusten från Göteborg på sin väg till Lübeck.
Notering ”fr” (franko = fullt betalt) och ”12” (portot)
Frankerat med 4 + 8 = 12 skilling.

36 öre 1.7.1858 -30.9.1865

När vi i Sverige 1.7.1858 ändrade till öre omräknades portot 12 skilling (5 Lübska skillingarna) till 36 öre.
Portot delades lika mellan Sverige och Danmark.

36_norrtelje_14_2_1861_stor
36 öre (1:a VK 1.7.1858 – 30.9.1865)

36 öres porto (för 1:a VK 1.7.1858 – 30.9.1865) från NORRTELJE 14.3.1861 till Vordingborg.
Ankomststämplat på baksidan VORDINGBORG 19.3.1861.
Frankerat med 12 + 24 = 36 öre

36 öre (1:a VK 1.7.1858 – 30.9.1865)

36 öres porto (för 1:a VK 1.7.1858 – 30.9.1865) från GÖTHEBORG 17.10.1862 till Köpenhamn.
Ankomststämplat på baksidan KIØBENHAVN 19.10
Frankerat med 3x 12 öre klar ultramarin (F-Nr 9h)

36 öre (1:a VK 1.7.1858 – 30.9.1865) lösenbrev

Obetalt brev i 1:a vk KIØBENHAVN 28.7.1860 till Marstrand
Avgångsstämplat KIØBENHAVN 29.7
Transitstämplat HELSINGBORG 29.7.1860 (Nst 10 typ 4)
Lösenstämpel 36 öre slagen i Helsingborg, graverad i Danmark

Portot var samma som för i förväg betalda brev frankerade eller kontant betalda

72 öre (2:a VK 1.7.1858 – 30.9.1865)

72 öres porto (för 2:a VK 1.7.1858 – 30.9.1865) från STOCKHOLM 23.12.1864 till Köpenhamn.
Notering ”2” för 2:a VK och ”Franco 72” för det betalda portot.
Ankomststämplat på baksidan KIØBENHAVN 25.12
Frankerat med 3x 24 öre i ett lodrätt 3-strip

18 öre närporto 1.7.1858 – 30.9.1865

Gällde för brev inom Öresundsregionen. Brev från Helsingborg, Landskrona och Malmö som skickades till Helsingör eller Köpenhamn. Närportot gällde även för brev mellan Ystad – Bornholm.
Portot var halva det ordinarie portot och delades lika mellan Sverige och Danmark.

Portot var satt till 2½ Lübska skillingar (hälften av 5 Lübska skillingar) motsvarande 6 skilling som 1.7.1858 räknades om till 18 öre.

När det ordinarie portot till Danmark sänktes till 17 öre 1.10.1865 avskaffades närporto.

Det gick även att skicka brev i 2:a vk med dubbelt närporto 36 öre, d.v.s. samma som det ordinarie portot för 1:a vk.

18 öre närporto (1:a VK 1.7.1858 – 30.9.1865)

18 öres närporto (för 1:a VK 1.7.1858 – 30.9.1865) från HELSINGBORG 4.3.1865 till Köpenhamn.
Notering ”fco” i nedre vänstra hörnet.
Baksidan med ankomststämpel KIØBENHAVN 4.3.
Frankerat med lodrätt par av 9 öre Vapentyp.

Lösenbrev med 18 öre närporto (1:a VK 1.7.1858 – 30.9.1865)

Obetalt 18 öres närporto (för 1:a VK 1.7.1858 – 30.9.1865) från KIØBENHAVN 23.12.1862 till Landskrona
Transitstämpel HELSINGBORG 25.12.1862
Lösenstämpel 18 öre slagen i Helsingborg, graverad i Danmark

Lösenbrev med 36 öre närporto (2:a VK 1.7.1858 – 30.9.1865)

Obetalt 36 öres närporto (för 2:a VK 1.7.1858 – 30.9.1865) från KIØBENHAVN 2.1.1861 till Landskrona
Notering i övre högra hörnet ”1 ¼” (vikten, brevet är i 2:a viktklassen)
Transitstämpel HELSINGBORG 4.1.1861
Lösenstämpeln 36 öre som normalt användes för brev utanför närportot är slagen i Helsingborg, graverad i Danmark

17 öre 1.10.1865 – 30.6.1869

Portot delades lika mellan Sverige och Danmark.
Valören 17 öre Liggande Lejon utgavs 1.4.1866, innan dess och även senare användes kombinationen 5+12 öre Vapentyp. Breven med 5+12 öre innan 1.4.1866 har ett mervärde.

17_dansk1_stor
17 öre (1:a VK 1.10.1865 – 30.6.1869)

17 öres porto (för 1:a VK 1.10.1865 – 30.6.1869) stämplat endast med danska stämplar. Ringstämpel ”1” (Köpenhamn) på båda märkena samt FRA SVERRIG 16.3.1866.
Brevet är ett sk. båtbrev som stämplats vid ankomsten i Köpenhamn.
Notering ”franco” i nedre vänstra hörnet. Baksidan med ankomststämpel KIØBENHAVN 16.3.
Frankerat med 5 + 12 = 17 öre. Innan valören 17 öre hade utgetts.

17_helsingborg_25_1_1869
17 öre för 1:a VK 1.10.1865 – 30.6.1869

17 öres porto (för 1:a VK 1.10.1865 – 30.6.1869) från HELSINGBORG 25.1.1869 till Sorø
Svensk stämpel FRANCO.
Baksidan med dansk kombinerad järnvägsstämpel 229 N.SJ.JB.P.B. 25.1 7 TOG samt SORØ 25.1. 6TOG
Frankerat med 17 öre Liggande Lejon med bortklippt tandning

17_uddevalla_8_3_1869_stor
17 öre (1:a VK 1.10.1865 – 30.6.1869)

17 öres porto (för 1:a VK 1.10.1865 – 30.6.1869) från UDDEVALLA 2.3.1869 till Lemvig.
Notering ”franco” i nedre vänstra hörnet. Baksidan med transitstämpel PKXP N:r2 4.3.1869 (Falköping-Malmö) och utdelningsstämpel LEMVIG 6.2. 1POST.
Frankerat med 17 öre Liggande Lejon.

12 öre 1.7.1869 – 31.3.1885

Portot var nu det samma till Danmark som för inrikes brev.

12_helsingborg_6_5_1872_stor
12 öre (1:a VK 1.7.1869 – 31.3.1885)

12 öre porto (för 1:a VK 1.7.1869 – 31.3.1885) från HELSINGBORG 6.5.1872 till Köpenhamn
Svensk FRANCO. stämpel i nedre vänstra hörnet. Transitstämpel på baksidan 229 6.5. 2TOG (dansk järnvägsstämpel Nordsjällands Jernbane) samt KIØBENHAVN 6.5 Eftm 6½ (ankomst- / utdelningsstämpel klockan 6:30 eftermiddag)
Frankerat med 12 öre Vapentyp.

30rek_helsingborg_19_10_1876
30 öre rek

30 öre porto för rekbrev i 1:a VK från HELSINGBORG 19.10.1876 till Köpenhamn.
Brevporto 12 öre + rektillägg 18 öre (01.01.1871 – 31.12.1886).

Svensk stämpel RECOMMENDERAS i antikva stil inom ram. Baksidan med danska stämplar, kombinerad järnvägsstämpel 229 N.SJ.JB.PB 19/10 30TOG samt utdelningsstämpel K. 19/10 6½-7½E (klockan 6:30-7:30 eftermiddag).
Frankerat med 30 öre Ringtyp tandning 14 (Facit-Nr 25i).

30 öre rekbrev

30 öre porto för rekbrev i 1:a VK från GÖTEBORG 1.4.1878 till Köpenhamn.
Brevporto 12 öre + rektillägg 18 öre (01.01.1871 – 31.12.1886).
Svensk stämpel REKOMMENDERAS i grotesk stil inom ram. Baksidan med dansk utdelningsstämpel K. 2/4 4-6½E (klockan 4:00-6:30 eftermiddag).
Notering in nedre vänstra hörnet ”frim. af afs.” (frimärkt av avsändaren) gjord för att frimärkena sitter för tätt.
Portot betalt med 12 öres frankokuvert tilläggsfrankerat med 2×3 och 12 öre Ringtyp tandning 13.
Denna kombination är känd i 3 exemplar, varav 2 är noterade i Staffan Ferdéns bok och detta är det 3:e.

10 öre 1.4.1885 – 31.5.1918

Portot var samma som för inrikes brev.

10_helsingborg_1_5_1893
10 öre (1:a vk 1.4.1885 – 31.5.1918)

Brev i 1:a VK från HELSINGBORG 1.5.1893 till Köpenhamn.
Baksidan med ankomststämpel K. OME 4 1.5.93.
5 öre frankokuvert med tilläggsfrankering 5 öre Oscar II koppartryck.

30rek_goteborg_filial_10_12_1891
30 öre rek 1:a vk

Rekommenderat brev i 1:a VK från GÖTEBORG-FILIAL 10.12.1891 till Köpenhamn.
Brevporto 10 öre + rektillägg 20 öre (01.01.1887 – 30.06.1905) = 30 öre.
Svensk rekstämpel SVERIGE öre stort R. Dansk ankomststämpel på baksidan 1_.12.91.
Frankerat med 30 öre Ringtyp med blått posthorn på baksidan.

Under perioden med 10 öres brevporto fanns tre olika rektillägg som gällde under olika perioder, dessa var 18, 20 respektive 15 öre. Alltså finns rekbrev från denna perioden med portona 28, 30 och 25 öre.

12 öre 1.6.1918 – 30.6.1919

Samtidigt som det inrikes portot höjdes från 10 till 12 öre höjdes även portot för ett brev i 1:a viktklassen till Danmark till 12 öre. Portot gällde endast under 13 månader.

12_halsingborg_25_6_1918
12 öre (1:a VK 1.6.1918 – 30.6.1919)

Brev i 1:a VK från HÄLSINGBORG 1 25.6.1918 (Nst 58p) till Græsted.
Baksidan med transit HELSINGØR 25.6.18 11-12F samt ankomststämpel GRÆSTED 25.6.18 8-9E.
Frankerat med 12 på 65 öre Medaljong.

27rek_halsingborg_23_8_1918
27 öre rek i 1:a VK

Rekbrev i 1:a VK från HÄLSINGBORG 1 23.8.1918 till Köpenhamn.
Brevporto 12 öre + rektillägg 15 öre (01.07.1905 – 30.06.1920) = 27 öre.
Reketikett typ 3:2 (från år 1912). Ankomststämplat KJØBENHAVN 1.OMB. 24.8.18.
Frankerat med 25 öre Gustaf V i Medaljong och 2 öre Lilla Riksvapnet.
25 öre orange kraftigt sulfiderad (missfärgad).

Brevkort 6 öre 1.7.1877 – 31.3.1885

6brevkort_danska_stamplar
6 öre brevkort (1.7.1877 – 31.3.1885)

Brevkort (bKe 2 text C stämpel II) från Helsingborg till Köpenhamn.
Endast danska stämplar ”24” (Helsingör) och sidostämplar HELSINGØR 3.10 samt Fra Sverrig.
Köpenhamn ankomst/utdelnings stämpel K. OMB 1 4.10.79.

Brevkort skrivet i Helsingborg 3.10.1879 av skeppsklarerare A.C. Strömberg som söker skepp för 8 transporter till Storbritannien och Irland. Ingen svensk stämpel då kortet lagts i ångbåtens brevlåda.

Brevkort 5 öre 1.4.1885 – 31.5.1918

5brevkort_helsingborg_3_3_1903
5 öre brevkort (1.4.1885 – 31.5.1918)

Brevkort från HELSINGBORG 3.3.1903 till Nibe.
Ankomststämplat i NIBE 4.3.03 5-7E och eftersänt med stämpel NIBE 4.3.03 9-12E till Odder.
Ankomststämplat i ODDER 5.3.03 7-9F.
Även del av Köpenhamn samt märkligt nog en NEW YORK stämpel.

2 trackbacks/pingbacks

  1. Svenska brev till Danmark – SAFE Album AB / Frimärks-Netto
  2. Lösenbrev från Danmark – SAFE Album AB / Frimärks-Netto

Lämna ett svar