Svenska brev till Finland

Finland var fram till 1809 en del av Sverige men blev 1809 en del av Ryssland p.g.a. kriget mellan Sverige och Ryssland. Fram till 1869 listades portona under ”Ryssland och Finland” med samma porto.

Postvägarna till Finland var ursprungligen med fartyg över Ålands Hav eller landvägen via Haparanda och Torneå. Vintertid och även under hela Krimkriget 1853-1856 användes landvägen.
Från 1866 kunde breven även skickas via norra Tyskland (Preussen).

Under åren 1858-1868 fanns porto både för brev betalda till adressaten och brev endast betalda till finska gränsen.
Franco = brev betalda till adressatens ort har noteringar och eller stämplar som: ”franco” eller ”fco”
Franco gränsen = brev betalda till finska gränsen har noteringar som: ”franco gränsen”

Åren 1858-1868 fanns även för brev betalda till adressaten halva viktklasser med indelningen 1:a vk, 1½ vk, 2:a vk porto o.s.v.. Brev med halva portosatser är sällsynta.

Reducerat närporto för brev mellan Haparanda och Torneå fanns 1855-1869 men inga brev är kända.

Porto för brev i 1:a viktklassen
01.07.1855 – 30.06.1858    10 skilling franco gränsen för 1 lod = 13,3 gram
01.07.1855 – 30.06.1858    20 skilling franco adressaten för 1 lod = 13,3 gram
01.07.1858 – 30.06.1868    30 öre franco gränsen för 1 lod = 13,3 gram
01.07.1858 – 30.06.1868    60 öre franco adressaten för 1 lod = 13,3 gram
01.07.1868 – 30.06.1875    28 öre via Haparanda eller Ålands hav för 15 gram
1869 – 1872                       45 öre via Nordtyskland
01.10.1873 – 30.06.1875   38 öre via Nordtyskland
01.07.1875 – 30.09.1907   20 öre för max 15 gram, 16-30 gram 40 öre, 31-45 gram 60 öre
01.10.1907 – 31.01.1921   20 öre för max 20 gram, 21-40 gram 30 öre, 41-60 gram 40 öre
01.02.1921 – 31.05.1922   40 öre för max 20 gram
01.06.1922 – 31.07.1924   20 öre för max 20 gram, 21-40 gram 40 öre, 41-60 gram 60 öre
01.08.1924 – 31.03.1942   15 öre för max 20 gram, 21-40 gram 30 öre, 41-60 gram 45 öre
01.04.1942 – 31.05.1951    20 öre för max 20 gram, 21-40 gram 40 öre, 41-60 gram 60 öre

Brev i högre viktklasser multiplicerades med x2 för 2:a vk, x3 för 3:e vk o.s.v.
Fram till 30.6.1868 fanns även halva viktklasser som 1½ vk.

Trycksaker i 1:a viktklassen
01.07.1868 – 30.06.1875     9 öre
01.07.1875 – 31.03.1879     6 öre för max 50 gram
01.04.1879 – 31.01.1921     5 öre för max 50 gram
01.02.1922 – 31.07.1924     10 öre för max 50 gram
01.08.1924 – 31.03.1948     5 öre för max 50 gram
01.04.1948 – 31.05.1957     10 öre för max 50 gram

Brevkort
Finns endast 1 viktklass. Från 01.02.1921 gällde samma lägre porto till Finland som till Danmark och Norge.
01.07.1875 – 31.01.1921     10 öre
01.02.1921 – 31.05.1922     25 öre
01.06.1922 – 31.07.1924     15 öre
01.08.1924 – 31.03.1948     10 öre
01.04.1948 – 31.05.1951     15 öre

Tillägg för rekommendation
Samma tillägg för alla typer av försändelser och oavsett viktklass.
01.07.1855 – 30.06.1858      12 skilling
01.07.1858 – 31.12.1866      35 öre
01.01.1867 – 30.06.1868      24 öre
01.07.1868 – 30.06.1875      19 öre

Tillägg för assurans
01.07.1855 – 30.06.1858      16 skilling
01.07.1858 – 31.12.1866      50 öre


De olika portosatserna.

Här finns en förteckning över registerade skillingbrev till Finland.

20 skilling 1.7.1855 – 30.6.1858

Portot var betalt till adressatens ort. Breven har normalt noteringar som ”franco”. Breven omkarterades av det finska postverket när de kom till Finland varpå det ursprungliga svenska karteringsnumret ströks över och det nya finska skrevs sidan om. Breven skickades via Ålands Hav eller Haparanda – Torneå.

20sk_stockholm_20_2_1857
20 skilling (för 1:a VK betalt till adressaten 1.7.1855 – 30.6.1858)

20 skilling porto (för 1:a VK betalt till adressaten 1.7.1855 – 30.6.1858) från STOCKHOLM 20.2.1857 till Uleåborg.

60 öre 1.7.1858 – 30.6.1868
Portot var betalt till adressatens ort. Breven har normalt noteringar och eller stämplar ”franco”. Breven omkarterades av det finska postverket när de kom till Finland varpå det ursprungliga svenska karteringsnumret ströks över och det nya finska skrevs sidan om. Breven skickades via Ålands Hav eller Haparanda – Torneå.

60_stockholm_2_9_1862_stor
60 öre (1:a VK betalt till adressaten 1.7.1858 – 30.6.1868)

60 öres porto (för 1:a VK betalt till adressaten 1.7.1858 – 30.6.1868) från STOCKHOLM 2.9.1862 till Raumo.
Notering ”fco” och stämpel ”FRANCO” inom oval.
81” (svenskt karteringsnummer), ”2” (finskt karteringsnummer), ANK 6.9 (finsk ankomststämpel).
Frankerat med lodrätt par 30 öre vapen.

60_stockholm_5_10_1863
60 öre (1:a VK betalt till adressaten 1.7.1858 – 30.6.1868)

60 öres porto (för 1:a VK betalt till adressaten 1.7.1858 – 30.6.1868) från STOCKHOLM 5.10.1863 till Svartå
Notering ”franco”.
”18” (svenskt karteringsnummer), ”1” (finskt karteringsnummer).
Frankerat med lodrätt par 30 öre vapen.

60_stockholm_21_10_1867
60 öre (1:a VK betalt till adressaten 1.7.1858 – 30.6.1868)

60 öres porto (för 1:a VK betalt till adressaten 1.7.1858 – 30.6.1868) från STOCKHOLM 21.10.1867 till Fredrikshamn.
Notering ”via Grisslehamn”.
”10” (svenskt karteringsnummer), ”1” (finskt karteringsnummer).
Sorgebrev frankerat med lodrätt par 30 öre vapen.

60 öre (1:a VK betalt till adressaten 1.7.1858 – 30.6.1868)

60 öres porto (för 1:a VK betalt till adressaten 1.7.1858 – 30.6.1868) från STOCKHOLM 22.6.1860 till Lovisa, Strömsfors Bruk.
”16” (svenskt karteringsnummer), ”5” (finskt karteringsnummer).
Frankerat med 2x 5 öre och 50 öre vapen, vilket är en ovanligare kombination.

90 öre (för 1 ½ VK betalt till adressaten 1.7.1858 – 30.6.1868)

90 öres porto (för 1 ½ VK betalt till adressaten 1.7.1858 – 30.6.1868) från STOCKHOLM 12.11.1858 till Fiskars, Helsingfors.
Notering ”1½” för 1,5 viktklasser (60 öre x1,5 = 90 öre) samt ”fco” för betalt porto till adressaten.
”15” (karteringsnummer).
På baksidan finns en finsk ankomststämpel ANK.
Frankerat med lodrätt 3-strip 30 öre vapen.

7 brev är kända med 1½ viktklass, där detta är det tidigaste dokumenterade.

30 öre franco gränsen 1.7.1858 – 30.6.1868
Portot var betalt till finska gränsen varpå mottagaren fick betala inrikes porto, men breven har aldrig någon lösennotering utan känns igen genom noteringar eller stämplar som ”franco gränsen” eller förkortat ”fr.gr”.
Breven omkarterades av det finska postverket när de kom till Finland varpå det ursprungliga svenska karteringsnumret ströks över och det nya finska skrevs sidan om. Breven skickades via Ålands Hav eller Haparanda – Torneå.

30_stockholm_28_8_1858_stor
30 öre (1:a VK betalt till gränsen 1.7.1858 – 30.6.1868)

30 öres porto (för 1:a VK betalt till gränsen 1.7.1858 – 30.6.1868) från STOCKHOLM 24.8.1858 till Christinestad.
Notering ”Franco gränsen” och stämpel ”FRANCO GRÄNSEN” inom ram.
10” (svenskt karteringsnummer), ”3” (finskt karteringsnummer), ANK 19.8 (finsk ankomststämpel).
Frankerat med 30 öre Vapentyp.

30_stockholm_8_7_1862
30 öre (1:a VK betalt till gränsen 1.7.1858 – 30.6.1868)

30 öres porto (för 1:a VK betalt till gränsen 1.7.1858 – 30.6.1868) från STOCKHOLM 8.7.1862 till Helsingfors
Notering ”fr.gr.” (franco gränsen), ANK 12.7 (finsk ankomststämpel)
”63” på frimärket (svenskt karteringsnummer), ”1” (finskt karteringsnummer).
Frankerat med 30 öre Vapentyp.

28 öre 1.7.1868 – 30.6.1875

När 28 öres portot infördes 1868 försvann möjligheten att skicka brev som endast var betalda till gränsen, alla brev skulle nu betalas fullt ut. Breven har oftast noteringar som ”franco” (portot fullt betalt). Karteringen upphörde och även möjligheten att skicka brev av ½ vikt som 1½ viktklass togs bort.
Breven skickades via Ålands Hav eller Haparanda – Torneå.
Portot delades lika mellan det svenska och finska/ryska postverket.

28_nykoping_2_7_1870_stor
28 öre (1:a VK 1.7.1868 – 30.6.1875)

28 öres porto (för 1:a VK betalt till adressaten 1.7.1868 – 30.6.1875) från NYKÖPING 2.7.1870 till Helsingfors.
Transitstämpel STOCKHOLM 4.JUL.70 på baksidan (skickat via Ålands Hav).
Notering ”Franko” samt finsk ANK 6/7 (ankomststämpel).
Frankerat med 5 öre Vapentyp + 3 och 20 öre Liggande Lejon = 28 öre.

28_eskilstuna_17_7_1874_stor
28 öre (1:a VK 1.7.1868 – 30.6.1875)

28 öres porto (för 1:a VK betalt till adressaten 1.7.1868 – 30.6.1875) från ESKILSTUNA 17.7.1874 till Christinestad.
Transitstämpel STOCKHOLM 18.7.1874 på baksidan (skickat via Ålands Hav). Notering ”franco” samt finsk ANK 23/7 (ankomststämpel).
Frankerat med 3 + 5 + 20 = 28 öre.
Blandfrankering Vapen/Lejon + Ringtyp.

38 öre 1.10.1873 – 30.6.1875

38 öres porto till Ryssland infördes samtidigt som 28 öres portot till Finland.
Från 1.10.1873 gick det även att använda 38 öres portot till Finland.

Breven skickades via Preussen istället för som vid 28 öres portot via Ålands Hav eller Haparanda.
Rysslands del av portot var 1½ Silbergroschen (= 14 svenska ören) vilket noterades på breven av Preussen.

Detta dyrare porto användes nästan uteslutande vintertid då havet inte alltid var farbart mellan Sverige och Finland och det då gick betydligt fortare än landvägen via Haparanda.

38 öre (för 1:a VK via Preussen 1.10.1873 – 30.6.1875)

38 öres porto (för 1:a VK via Preussen 1.10.1873 – 30.6.1875) från PKXP Nr1NED 1.3.1874 till Ekenäs.
Transitstämpel på baksidan PKXP Nr2NED 2.3.1874 samt ST PETERSBURG 22.FEB.1874 (julianska kalendern).
Notering ”Franco” för betalt porto samt ”Via Tyskland & St. Petersburg” (postvägen).
Preussisk portonotering ”wf” (Weiterfranko i blå krita ) och ”1½” (beloppet i Sgr i röd krita) vilket var det belopp som tillföll det ryska postverket av det total portot.

11 brev är kända med detta porto till Finland varav 3 med denna portokombinationen, 3+5+30 öre är den vanligaste förekommande.
Detta är det tidigaste kända brevet med 38 öres portot till Finland, näst tidigaste är 26.11.1874.

20 öre 1.7.1875 – 31.1.1921
UPU portot var 20 öre för 15 gram.

10_helsingborg_18_5_1905
20 öre 1.7.1876 – 31.1.1921

HELSINGBORG 18.5.1905
Ursprungligen ett inrikes 10 öres brev till Helsingborg där det eftersänts till Finland.
Frankerat med 10 öre (korrekt inrikes porto) och därmed lösenbelagt med 13 penni enligt notering samt T. stämpel (Taxe), även blå 12½.
Transitstämpel ÅBO 20.V.05 samt Helsingborg turstämpel på baksidan.
Eftersänt och ankomststämplat LOVISA 22.V.05.
Frankerat med 10 öre Oscar II koppartryck.

40_helsingborg_29_10_1895
40 öre för 2:a VK 1.7.1876 – 31.1.1921

Brev i 2:a vk (2x 20 öre) HELSINGBORG 29.10.1895 till Tammela.
Transitstämplar STOCKHOLM 30.10.95 samt ÅBO (med båt Stockholm-Åbo). Ankomststämplat i TAMMELA 1.XI.95.
Frankerat med Oscar II 20 öre samt 2x 10 öre.

2 trackbacks/pingbacks

  1. Två ovanliga porton till Finland – SAFE Album AB / Frimärks-Netto
  2. 5+5+50 öre till Finland 1860 – SAFE Album AB / Frimärks-Netto

Lämna ett svar