Svenska brev till Ungern

Dubbelmonarkin Österrike-Ungern var båda medlemmar i GAU (Tysk-Österrikiska Postunion). Från början av 1872 nämns de båda länderna separat i portotabellerna.
Områden omfattade hela imperiet med områden i dagens Polen, Tjeckien, Slovakien, Rumänien, Balkan och Italien.

För brev innan UPU 1.7.1875 se Österrike.
Endast 1 brev i 1:a VK med 27 öres porto och 1 med dubbelt 72 öres porto är kända med adress i Ungern innan UPU.

20 öre 1.7.1875 – 31.1.1921

UPU portot 20 öre för brev i 1:a vk upptill 15 gram gällde från 1.7.1875 och ända fram till början av 1921.

20_morarp_15_5_1890
20 öre 1.7.1875 – 31.1.1921

20 öres porto (1:a VK 1.7.1875 – 31.1.1921) från MÖRARP 12.6.1890 till Budapest
Transit HELSINGBORG 12.6.1890 samt ankomststämplat BUDAPEST 14.JUN
10 öres kortbref tilläggsfrankerat med 10 öre Oscar II boktryck

20_raus_7_10_1904
20 öre 1.7.1875 – 31.1.1921

20 öres porto (1:a VK 1.7.1875 – 31.1.1921) från RAUS 7.10.1904 till Budapest
På baksidan transit HELSINGBORG och ankomststämplat i BUDAPEST
Notering ”Franko.”
Violett stämpel EINGESANGE 10.OCT.1904
Frankerat med 2x 10 öre Oscar II koppartryck