Cirkelstämplar

Cirkelstämplar kallas den typ av stämpel som är rund och har ett delat årtal med datum och månad i mitten.
Den vanligaste typen av cirkelstämpel är Nst 10 (Normalstämpel 10). Denna var den vanligast stämpeltypen under skilling, vapen och ringtyps perioderna.

Några exempel på cirkelstämplar:

Stockholm hade under perioden flera olika typer av Nst 10 som skiljer sig mer eller mindre i storlek. Flera av dem finns även kända i blå stämpelfärg.

nst10_stockholm_blå_12_10_1852
STOCKHOLM 12_10_1852 blå (Nst 10 i något större format)
nst10_stockholm_blå_21_11_1854
STOCKHOLM 21.11.1854 blå (Nst 10 i något mindre format)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wedum
WEDUM 23.6.1870 (Nst 10)

Fler exempel på Nst 10 under Vapenperioden finns här.