Cirkelstämplar

Cirkelstämplar kallas den typ av stämpel som är rund och har ett delat årtal med datum och månad i mitten.
Den vanligaste typen av cirkelstämpel är Nst 10 (Normalstämpel 10). Denna var den vanligast stämpeltypen under skilling, vapen och ringtyps perioderna.

Stockholm hade under perioden flera olika typer av Nst 10 som skiljer sig mer eller mindre i storlek. Flera av dem finns även kända i blå stämpelfärg.

STOCKHOLM 12_10_1852 blå (Nst 10 i något större format)
STOCKHOLM 21.11.1854 blå (Nst 10 i något mindre format)

Fler exempel på Nst 10 under Vapenperioden finns här.

wedum
WEDUM 23.6.1870 (Nst 10)