Fyrkantstämplar

Fyrkantstämplarna har fått sitt namn efter dess form, men de är rektangulära och inte fyrkantiga.

Den vanliga typen är de som betecknas Nst 7 (Normalstämpel 7) men det finns även Nst 8 (Stockholms ankomst och transitstämpel) och en Nst 9 använd i Sigtuna.

Normalstämpel 7

Flertalet av stämplarna användes under många år och de var inte särskilt hållbara vilket fick till följd att de blev slitna och gav dåliga avtryck. Många renoverades under årens lopp, en del flera gånger. När stämplarna levererades till postkontoren medföljde utbytbara datum och månadssiffror för årets alla dagar samt årtalssiffror för några år (de två sista medan de två första 18 var graverade fast i stämpeln). När ett nytt år inleddes och man inte hade årtalssiffror för detta lät man gravera nya ibland lokalt vilket fick till följd att de ibland skiljer sig helt från övriga siffror i stämpeln, ett exempel på detta är Thorshälla.

Några exempel på Nst 7 finns här nedan.

nst7_arboga_7_9_1856
ARBOGA 7.9.1856
ASKERSUND 29.1.1846 (Nst 7 typ 1)

Typ 1 användes under åren 1838-1848

Format ca 26mm bred och 18mm hög

nst7_askersund_31_7_1851
ASKERSUND 31.7.1851 (Nst 7 typ 2)

Typ 2 användes under åren 1848-1859

Denna är tydligt bredare än typ 1

Typ 3 användes under åren 1851-1860

Denna är i ungefär samma format som typ 2 men årtalet är placerat närmare datumsiffrorna

CARLSTAD 11.12.1853 (Nst 7 typ 7)
ENGELHOLM 30.10.1854 (Nst 7 typ 2)
ENKÖPING 21.5.1852
nst7_eskilstuna_5_3_1856
ESKILSTUNA 5.3.1856
GÖTHEBORG 4.9.1845
HEDEMORA 6.2.1838 (Nst 7 typ 1)

Typ 1 användes under åren 1835-1839 då den avlöstes av typ 2 som användes 1840-1844

HELSINGBORG 11.6.1841
HUDIKSVALL 30.10.1846 (Nst 7 typ 2)

Hudiksvalls fyrkantstämpel typ 2 användes under åren 1839-1855

Finns även i röd stämpelfärg under 1854

LANDSKRONA 19.6.1842 (Nst 7 typ 1)
nst7_lilla_edet_3_10_1854
LILLA EDET 3.10.1854
LINKÖPING 25.8.1855 (Nst 7 typ 1)

Linköpings fyrkantstämpel typ 1 levererades 26.5.1836 och användes som huvudstämpel fram till 1840.
Den användes sedan även under 1845.
I november 1848 blev den renoverad och kom åter i allmänt bruk fram till slutet av 1855.

LULEÅ 9.3.1846 (Nst 7 typ 2)
MALMKÖPING 5.6.1856
MALMÖ 21.12.1847

I Malmö användes totalt 10 olika fyrkantstämplar under åren 1836-1856

MALUGN 5.2.1855
nst7_mariefred_2_11_1853
MARIEFRED 2.11.1853
MARIESTAD 6.3.1853

Mariestad förbrukade 5 olika fyrkantstämplar under åren 1838-1857.

Denna typ 7 användes under åren 1852-1857

MORA 11.12.1855 (Nst 7 typ 3)

Typ 3 användes från år 1850 ända fram till år 1869

Under åren 1844-1860 användes typ 2 som är betydligt mindre i format än typ 3

NYKÖPING 2.12.1855
SKARA 5.4.1838

Med omvänd datumsiffra 5

Stämpeln levererades i februari 1838 och användes ända fram till slutet av 1850 då den ersattes av en bågstämpel.

Den blev tidigt sliten.

SMEDJEBACKEN 6.12.1837 (Nst 7 typ 1)

Denna första fyrkantstämpel som graverades till Smedjebacken 1835 har ett spegelvänt J, trots felstavningen användes stämpeln ända fram till 1839 då den avlöstes av en ny (typ 2) där ortsnamnet stavades med I istället för ett J.
Denna användes till 1855 då en ny stämpel (typ 3) började användas, där orten återigen stavades med J men denna gången rättvänt.

SMEDJEBACKEN 16.7.1856 (nst 7 typ 3)
SOLLEBRUNN 30.5.1852
SÄTHER 31.12.1855 (Nst 7 typ 3)
SÖDERTELIE 23.2.1855 blå stämpel (Nst 7 typ 2)
THORSHÄLLA 6.6.1855 (Nst 7 typ 1)
THORSHÄLLA _.9.1854 (Nst 7 typ 1 med avvikande lokalt graverade årtalssiffror)
nst7_trosa_2_10_1848
TROSA 2.10.1848
UPSALA 2.11.1837
WISBY 19.9.1846 (Nst 7 typ 2)

Visbys fyrkantstämpel typ 2 är en av de minsta med cirka måtten 29mm bredd och 17mm höjd

ÅMÅL 3.1.1847 (Nst 7 typ 2)
ÖREBRO 28.11.1849
ÖSTERSUND 14.1.1858