Intressant plåtfel på 12 öre Vapen

pl2_pos42

Kliché 42 i plåt 2 för 12 öre Vapentyp 1858 uppvisar 2 konstanta plåtfel.

  • Skruvavskav på det övre vänstra hörnet
  • Färgkula i bottentryckets nedre vänstra hörn

Det är framför allt färgkulan som är intressant i sammanhanget eftersom skadan utvecklats under plåtens användning som kan följas i de olika plåtstadierna A-E.

Skadan ses förutom genom färgkulan även på ramlinjen innanför E som är avbruten.

Jag har idag lagt in bilder på alla plåtens stadium där man tydligt kan följa skadans utveckling under årens lopp.

I plåtens sista stadium E2 (ultramarina märken) har skadan utvecklats så att färgkulan blivit en större utfluten fläck som sträcker sig över brottet på ramlinjen. I stadium E satt klichén i position 97 som är i plåtens nedersta rad, märken i kantpositioner (utmed plåtens ytterkanter) har alltid mer eller mindre tydligt kraftigt tryck på den sida som suttit utmed plåtens kant. Detta kan mycket väl ha gjort fläcken kraftigare, fler märken från stadium E (blåa och ultramarina) behöver studeras för att ge en 100% bild av skadans omfattning i plåtens slutskede.

Du hittar alla bilderna på klichén här.

Och fler plåtfel från plåt 2 finns här.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar