Lösenbrev från Danmark

Ofrankerade brev från Danmark fick fram till 30.9.1865 samma lösen som det kostade att skicka ett frankerat brev från Sverige.

Under perioden 1.7.1858 – 30.9.1865 fanns två porton för brev till Danmark, det ordinarie 36 öre samt ett reducerat närporto på 18 öre som gällde inom Öresundsregionen.
Det fanns även lösenstämplar för båda portona som användes i Helsingborg för att markera de obetalda breven.

Du kan läsa mer om dessa och många andra porton / brev på sidan här.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Samma regler gällde för brev från de flesta länderna fram till 1865, där efter infördes straffavgifter på ej fullt betalda brev.

Ofrankerade brev med lösennoteringar eller lösenstämplar är ett bra komplement i en samling eller ett mycket billigare sätt att visa ett svenskt porto. T.ex. kan skillingbrev och tidiga vapenbrev som normalt kostar 5000 – 25000 kronor istället illustreras med ett lösenbrev som kostar dig under 1000 kronor.
T.ex. kostar ett närporto på 18 öre från Sverige till Danmark normalt kring 15000.- medan du kan köpa ett lösenbrev från Danmark till Sverige med 18 öres stämpel för under 500.-. Båda breven visar samma porto men det frankerade brevet är givetvis intressantare i en samling om svenska portosatser.

På samma sätt kan ofrankerade brev skickade från Sverige med det betalda portot noterat på brevet vara ett alternativ.
I vissa fall kan dessutom ett ofrankerat brev vara enda alternativet eftersom frankerade brev är okända.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar