12 öre Vapen plåt 3

Bilder och förklaringar på många plåtfel ur plåt 3 för frimärket 12 öre Vapentyp är nu inlagda på sidan.
Det vanligaste förekommande plåtfelen är sk. skruvavskav på hörnen. Detta är skador som har orsakats av skruvarna som användes för att skruva fast tryckplåtarna. Dessa var placerade mellan 4 märken och har tämligen ofta mer eller mindre tydligt skadat hörnen på de tryckta märkena.

 

Den kanske intressantaste klichén i plåt 3 är kliché 92 som har en lång repa i märkesbildens nedre vänstra hörn. Repan är olika tydlig beroende på trycktekniska saker mjuk däckel (suddigare bottentryck) och hur mycket färg som används vid tryckningen.

Du hittar alla bilder och information om plåt 3 här

1 trackback/pingback

  1. 12 nya plåtfel på plåt 3 – SAFE Album AB / Frimärks-Netto

Lämna ett svar