Svenska brev till Algeriet

Algeriet var en del av Frankrike och portona är därför de samma.

Kända portosatser

Porto 1:a vkHögre vkTidsperiod
– – –2:a vk 48 skilling01.07.1855 – 30.06.1858
72 öre3:e vk 216 öre01.07.1858 – 31.01.1868
42 öre2:a vk 84 öre01.02.1868 – 01.01.1876
– – –2:a vk 73 öre01.04.1869 – 15.12.1872

Kända trycksaksporton

Porto 1:a vkHögre vkTidsperiod
11 öre01.02.1868 – 01.01.1876

48 skilling 1.7.1855 – 30.6.1858

Endast ett brev är känt under skillingperioden och det är i 2:a vk frankerat med 2×24 skilling. Detta är dessutom det enda kända skillingbrevet till Afrika.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
2×24 skilling125.11.1857 STOCKHOLM

72 öre 1.7.1858 – 31.1.1868

Var en direkt omräkning från 24 skilling (x3).

42 öre 1.2.1868 – 1.1.1876

Detta är det enda portot som finns i lite större antal till Afrika.

42 öre för 1:a vk 1.2.1868 – 31.12.1875

42 öres direktbrev i 1:a vk (1.2.1868 – 31.12.1875) från WADSTENA 24.3.1869 till Alger (Algeriet). Svart PD (Paid Destination). Utväxlingsstämpel SUEDE-ERQUELINES 28.MARS.69. Baksidan med trasitstämpel PKXP N:r2 26.3.1869 samt ett flertal franska stämplar. Frankerat med 12 och 30 öre Vapentyp

Brevet finns avbildat i ”Swedish letter rates to foreign destinations” av Billgren – Bjäringer – Stone och har tidigare ingått i makarna Kersti och Bertil Larssons posthistoriska samling.

73 öre 1.4.1869 – 15.12.1872

Gällde för 2:a vk via Storbritannien.

11 öre för trycksak 1.2.1868 – 1.1.1876

PortokombinationAntal kändaNoteringar
5+6 öre Ringtyp14.1.1871