Svenska brev till Brasilien

Endast två brev är kända. Det ena överfrankerat med 1 öre och det andra saknar 5 av de 6 ursprungliga frimärkena.

173 öre 22.9.1864 – 22.4.1867

Det enda hela brevet innan UPU till Brasilien. Överfrankerat med 1 öre.
Portot gällde för 1:a vk via Göteborg och Storbritannien.

240 öre 15.8.1870 – 28.5.1874

Gällde för 2:a vk via Göteborg och Storbritannien eller Danmark och Storbritannien.
Det enda kända brevet har ett intyg (HOW) men det saknar större delen av frankeringen. Endast 1×20 öre finns kvar på brevet. Den övriga frankeringen som ska ha varit 1×20 + 4×50 öre saknas, dessa har ursprungligen suttit på brevets baksida. Transitstämplar LONDON PAID 29.JA.72 och PERNAMBUCO 1x.FEV.72 samt portonoteringar ”240” (portot) ”2” (viktklassen) stämmer.

Brevet som saknar frankering motsvarande 220 öre (ex Philea 2015)