Svenska brev till Kanada

Dagens Kanada bestod av flera kolonier, Brittiska Nordamerika till vilka både postvägar och portosatser kunde variera.
Inga skillingbrev är kända. Under Vapen/Lejon perioden finns flera olika kända och så även under Ringtyp fram till UPU där Kanada blev medlem 1.7.1878 frånsett Newfoundland som blev medlem först 1.1.1879.

En stor del av breven är skickade till Bodén i Montreal.

Kända portosatser

Porto 1:a vkHögre vkTidsperiod
108 öre01.07.1858 – 31.01.1868
108 öre30.10.1862 – 31.01.1868
90 öre01.04.1869 – 30.06.1870
90 öre01.04.1869 – 15.12.1870
76 öre15.08.1870 – 06.01.1873
54 öre15.08.1870 – 17.08.1875
56 öre01.07.1870 – 01.10.1871
– – –2:a vk 84 öre02.10.1871 – 28.06.1874
36 öre01.10.1873 – 17.08.1875
51 öre29.05.1874 – 17.08.1875
42 öre05.06.1874 – 17.08.1875
31 öre07.10.1875 – 30.06.1878
20 öre2:a vk 40 öre18.08.1875 – 30.06.1878

108 öre 1.7.1858 – 31.01.1868

1:a vk via Frankrike till Nova Scotia.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
2×24 + 2×30 öre Vapen125.04.1862 STOCKHOLM
108 öre till Halifax i Nova Scotia (ex Göta 2021)

108 öre 30.10.1862 – 31.1.1868

1:a vk via Frankrike till östra Kanada.
Det unika brevet är underfrankerat med 2 öre.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
2×3 + 2×50 öre Lejon/Vapen123.04.1866

90 öre 1.4.1869 – 30.6.1870

Gällde för 1:a vk via Nordtyskland och Storbritannien.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
2×20 +50 öre Lejon/Vapen11.12.1869 STOCKHOLM NORR
Det vackra brevet med 90 öre till Bodén i Montreal frankerat med 12g2+16c, mindre defekter på märkena (ex Postiljonen 2017)

90 öre 1.4.1869 – 15.12.1872

Gällde för 1:a vk till Newfoundland via Nordtyskland och Storbritannien.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
3×30 öre Vapen18.3.1871

76 öre 15.8.1870 – 6.1.1873

1:a vk till Newfoundland via Danmark och Storbritannien.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
2×3 + 2×5 + 2×30 öre Lejon/Vapen114.7.1871 PKXP Nr 2
Det unika 76 öres brevet frankerat med 7c2+11e2+14Bf (ex Postiljonen 2012)

54 öre 15.8.1870 – 17.8.1875

Gällde för 1:a vk via Storbritannien. Det enda portot under Vapen/Lejon perioden som finns i ”antal”.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
24+30 öre Vapen10
24+30 öre Ringtyp219.07.1873
23.07.1873

Nedan finns de i dagsläget kända breven med 24+30 öre Vapen.

DatumFrankeringNotering
14.09.1870 STOCKHOLM NORR
29.10.1870
25.01.1871 STOCKHOLM NORR10d2, 11d2
10.05.1871 STOCKHOLM NORR10h2, 11d2
26.07.1871
05.09.1871 STOCKHOLM NORR10d2, 11e2NS
11.11.1871 ALFTA
21.02.1872 STOCKHOLM NORRDefekt kuvert
10.04.1872 STOCKHOLM NORR10d2, 11gHOW
10.05.1872

56 öre 1.7.1870 – 1.10.1871

Gällde för 1:a vk via Nordtyskland och Storbritannien. Ett brev är känt med 56 öre porto men det är skickat efter portoperioden.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
2×3 + 50 öre Lejon/Vapen117.01.1872