Svenska brev till Kanada

Dagens Kanada bestod av flera kolonier, Brittiska Nordamerika till vilka både postvägar och portosatser kunde variera.
Inga skillingbrev är kända. Under Vapen/Lejon perioden finns flera olika kända och så även under Ringtyp fram till UPU där Kanada blev medlem 1.7.1878 frånsett Newfoundland som blev medlem först 1.1.1879.

En stor del av breven är skickade till Bodén i Montreal.

Kända portosatser

Porto 1:a vkHögre vkTidsperiod
108 öre01.07.1858 – 31.01.1868
108 öre30.10.1862 – 31.01.1868
90 öre01.04.1869 – 30.06.1870
90 öre01.04.1869 – 15.12.1870
76 öre15.08.1870 – 06.01.1873
54 öre15.08.1870 – 17.08.1875
56 öre01.07.1870 – 01.10.1871
– – –2:a vk 84 öre02.10.1871 – 28.06.1874
36 öre01.10.1873 – 17.08.1875
51 öre29.05.1874 – 17.08.1875
42 öre05.06.1874 – 17.08.1875
31 öre07.10.1875 – 30.06.1878
20 öre2:a vk 40 öre18.08.1875 – 30.06.1878

108 öre 1.7.1858 – 31.01.1868

1:a vk via Frankrike till Nova Scotia.

108 öre till Halifax i Nova Scotia (ex Göta 2021)

108 öre 30.10.1862 – 31.1.1868

1:a vk via Frankrike till östra Kanada.
Det unika brevet är underfrankerat med 2 öre.

90 öre 1.4.1869 – 30.6.1870

Gällde för 1:a vk via Nordtyskland och Storbritannien.

Det vackra brevet med 90 öre till Bodén i Montreal frankerat med 12g2+16c, mindre defekter på märkena (ex Postiljonen 2017)

90 öre 1.4.1869 – 15.12.1872

Gällde för 1:a vk till Newfoundland via Nordtyskland och Storbritannien.

76 öre 15.8.1870 – 6.1.1873

1:a vk till Newfoundland via Danmark och Storbritannien.

Det unika 76 öres brevet frankerat med 7c2+11e2+14Bf (ex Postiljonen 2012)

54 öre 15.8.1870 – 17.8.1875

Gällde för 1:a vk via Storbritannien. Det enda portot under Vapen/Lejon perioden som finns i ”antal”.

56 öre 1.7.1870 – 1.10.1871

Gällde för 1:a vk via Nordtyskland och Storbritannien. Ett brev är känt med 56 öre porto men det är skickat efter portoperioden.