Svenska frimärken skilling banco

svenska frimärken skilling banco
4a, leverans 1b, gulorange

Nu finns bilder och beskrivningar av samtliga nyanser på de svenska frimärken skilling banco inlagda på sidan.

Även bilder och beskrivningar på de olika upplagorna av eftertrycken samt en del bilder på förfalskningar.

Sperati förfalskningar kommer senare med bilder och beskrivningar av 3 skilling banco grön, 3 skilling banco gul och 24 skilling banco.

Du hittar alla info om de svenska skillingarna här eller i menyn till vänster.

Vi fortsätter sedan med att lägga in information och svenska frimärken på sidan.

Näst på tur är lokalmärken och sedan frimärken i serien Vapentyp.

Under tiden med detta arbetet hänvisar till vår nuvarande informationssida om svenska frimärken www.sverigesfrimarken.se

1 kommentar

1 trackback/pingback

  1. Eftertryck av svenska skilling banco | SAFE Album AB / Frimärks-Netto