Svenska brev till Tyskland

Redan innan frimärkenas införande fanns postunionen GAPU (German Austrian Postal Union) som gällde inom hela det tyska området och dubbelmonarkin Österrike-Ungern. Enligt Sveriges postavtal med GAPU var detta uppdelat i två zoner med olika porton, den norra och den södra. Dessutom kunde breven skickas olika vägar som via Danmark eller direkt med skepp till olika tyska hamnstäder, även detta påverkade portot vilket gjorde att det under perioden 1855-1869 fanns flera olika samtida porton till tyska områden.

1.10.1865 infördes mer enhetliga porton:

  • 25 öre till Slesvig, Holstein, Lauenburg och Lübeck. Detta porto höjdes 1.5.1868 till 27 öre men omfattade då även Hamburg.
  • 40 öre till resten av Tyskland (och Österrike).

Från 1.4.1869 ändrades portot till 27 öre för hela Tyskland (inkl. Österrike).

Fram till 1865 fanns även speciella porton till de danska områdena Schleswig och Holstein.

Portosatser för brev i 1:a VK
01.07.1855 – 30.06.1858     15 skilling till Hamburg och Lübeck via Danmark
01.07.1858 – 30.09.1865     45 öre till Hamburg och Lübeck via Danmark

01.07.1855 – 30.06.1858     18 skilling till Hannover och Mecklenburg
01.07.1858 – 30.09.1865     54 öre till Hannover och Mecklenburg via Danmark
01.07.1858 – 30.10.1862     52 öre till delar av Mecklenburg-Schwerin via Danmark och Lübeck

01.07.1855 – 30.06.1858     21 skilling till norra Tyskland via Stralsund eller Stettin
01.07.1858 – 30.09.1865     63 öre till norra Tyskland via Stralsund eller Stettin

Norra Tyskland innefattade de områden inom GAPU som låg max 20 tyska mil från hamnstaden och de södra delarna omfattade resten.

01.07.1855 – 30.06.1858      24 skilling till övriga (södra) Tyskland
01.07.1858 – 30.09.1865      72 öre till övriga (södra) Tyskland

01.10.1865 – 30.04.1868      25 öre till Slesvig, Holstein, Lauenburg, Lübeck
01.05.1868 – 31.03.1869      27 öre till Slesvig, Holstein, Lauenburg, Lübeck, Hamburg

01.05.1865 – 30.09.1865       54 öre till övriga Tyskland via Malmö-Stralsund
01.10.1865 – 31.03.1869       40 öre till övriga Tyskland

01.04.1869 – 30.06.1875      27 öre till hela Tyskland
01.10.1873 – 30.06.1875       24 öre till hela Tyskland direkt eller via Danmark i förseglad postsäck
29.05.1874 – 30.06.1875        28 öre till hela Tyskland via Danmark

01.07.1875 – 31.01.1921       20 öre UPU portot max 15 gram
01.02.1921 – 30.09.1922     40 öre
01.10.1922 – 30.09.1925     30 öre
01.10.1925 – 30.06.1936     25 öre
01.07.1936 – 30.06.1952    30 öre

Rektillägg
Innan 1.4.1869 var tillägget för rek olika beroende på till vilken del av Tyskland brevet skickades, preicis som brevportot. Inga rekbrev är kända frankerade med skillingar och ett fåtal med vapen/lejon.
När brevportot blev det samma till hela Tyskland 1.4.1869 blev även rektillägget samma till hela Tyskland, nämligen 18 öre som även gällde efter UPUs införande och ända fram till 31.12.1866.

01.07.1858 – 30.09.1865     35 öre till övriga Tyskland (72 öres brevporto)
01.10.1865 – 31.12.1866      35 öre till övriga Tyskland (40 öres brevporto)
01.01.1867 – 31.03.1869      24 öre till övriga Tyskland (40 öre brevporto)
01.05.1868 – 31.03.1869    24 öre till Slesvig, Holstein, Lauenburg, Lübeck, Hamburg (27 öres brevporto)
01.04.1869 – 31.12.1886     18 öre
01.01.1887 – 30.06.1905    20 öre
01.07.1905 – 30.06.1920    15 öre
01.07.1920 – 30.06.1921    20 öre
01.07.1921 – 30.09.1925    30 öre
01.10.1925 – 31.03.1948    20 öre
01.04.1948 – 31.05.1951    25 öre
01.06.1951 – 31.05.1957    40 öre

Porto för brevkort
Portot gällde för så kallade enkla brevkort och senare vykort. För dubbla brevkort (med svarsdel) var portot högre.
01.07.1875 – 31.01.1921     10 öre
01.02.1921 – 30.09.1922   25 öre
01.10.1922 – 30.09.1925    20 öre
01.10.1925 – 30.06.1936    15 öre
01.07.1936 – 31.05.1952    20 öre

Porto för trycksaker i 1:a VK
Maxvikten för 1:a vk var 50 gram fram till år 1971.
01.07.1858 – 30.09.1865    14 öre
01.07.1858 – 30.06.1865    9 öre till Lübeck och Hamburg
01.10.1873 – 31.03.1879    6 öre
01.04.1879 – 31.01.1921     5 öre
01.02.1921 – 31.07.1924    10 öre
01.08.1924 – 31.03.1948    5 öre
01.04.1948 – 31.05.1957    10 öre


Exempel på de olika portosatserna

45 öre 1.7.1858 – 30.9.1865

45 öres portot gällde till Hamburg och Lübeck via Danmark.
Portot var en direkt omräkning från det tidigare 15 skilling som bestämts i en överenskommelse mellan Sverige och Danmark 29.5.1852 där portot för 1:a vk till sattes till 6 2/3 Lübsk skilling som motsvarar 15 svenska skilling banco vilket omräknades till 45 öre 1.7.1858.
Portot delades lika mellan Sverige och Danmark.

45_jonkoping_10_9_1864_stor
45 öre (1:a VK 1.7.1858 – 30.9.1865)

45 öres porto (för 1:a VK via Danmark 1.7.1858 – 30.9.1865) från JÖNKÖPING 10.9.1864 till Lübeck
Transitstämplat SÖDRA ST.BANAN 11.9.1864
Transitstämplat vid det danska postkontoret i Lübeck K.D.O.P.A. 12.9
Frankerat med 9 + 12 + 24 öre vapen

45 öres lösenbrev från Hamburg till Gävle 1859

45 öres porto (för 1:a VK via Danmark 1.7.1858 – 30.9.1865) från HAMBURG till Gefle
K.D.O.P.A. HAMBURG 21.5 samt transit KJØBENHAVN 22.5 (på baksidan) och HELSINGBORG 23.5.1859
Noteringar ”via Danmark” (transitvägen), ”2½” (troligen Danmarks del i Sgr), ”45 öre” svensk lösennotering
Portot var samma för brev både från och till Sverige och ofrankerade brev behandlades på samma sätt som frankerade med skillnaden att mottagaren fick betala portot (lösen).

Noteringen ”2½” är troligen Danmarks del av portot noterat i Silbergroschen. Portot delades lika mellan Danmark och Sverige och 2½ Sgr motsvarade 22,5 svenska ören vilket var Danmarks del.

54 öre 1.7.1858 – 30.9.1865

Portot gällde till delstaterna Hannover och Mecklenburg för brev skickade via Danmark.

54 öre (1.7.1858 – 30.9.1865)

54 öres porto (för 1:a VK via Danmark 1.7.1858 – 30.9.1865) från CALMAR 17.3.1862 till Rostock.
Notering ”franco” och ”54” för det betalda portot.
Transitstämplar K.D.O.P.A. HAMBURG 23.3 (det danska postkontoret), HAMBURG 23.3 , HAGENOW ROSTOCK 23.3 samt utdelningsstämpel 24.3
Frankerat med 24 och 30 öre Vapentyp (Facit-Nr 10d1 och 11b)

21 skilling 1.7.1855 – 30.6.1858

Portot 21 skilling till de nordliga delarna av Tyskland gällde för brev som skickades med båt via hamnstäderna Stralsund eller Stettin och till orter som låg inom 20 tyska mil från någon av dessa. För övriga orter var portot 24 skilling.

Portot var en direkt omräkning från det tidigare 21 skilling portot som fastställts i 1852 års avtal mellan Sverige och Preussen.

Sverige    2,5 Sgr      7,5 skilling
Sjöporto  2,5 Sgr      7,5 skilling som delades lika
Preussen   2 Sgr          6 skilling
Totalt                         21 skilling

21 skilling lösenbrev från Hamburg 27.4.1857 via Stettin

Obetalt brev i 1:a vk från Hamburg 27.4.1857 via Stettin till Stockholm
Avstämplat på det svenska postkontoret K.S.P.A. HAMBURG 27.4.1857
Stämpel VIA STETTIN för postvägen
Svensk lösennotering ”21” för portot som mottageren fick lösa ut brevet med.

Portot var samma för obetalda brev som för betalda, åt båda hållen.
Just detta brevet hade kunnat skickats via Danmark istället för 15 skilling.

63 öre 1.7.1858 – 30.9.1865

63 öres portot till de nordliga delarna av Tyskland gällde för brev som skickades med båt via hamnstäderna Stralsund eller Stettin och till orter som låg inom 20 tyska mil från någon av dessa. För övriga orter var portot 72 öre.

Portot var en direkt omräkning från det tidigare 21 skilling portot som fastställts i 1852 års avtal mellan Sverige och Preussen.

Sverige    2,5 Sgr      22,5 öre
Sjöporto  2,5 Sgr      22,5 öre som delades lika
Preussen   2 Sgr          18 öre
Totalt                           63 öre

63 öres (1.7.1858 – 30.9.1865) lösenbrev till Stockholm 23 september 1858

Obetalt brev i 1:a vk från Stettin till Stockholm
Svensk lösenstämpel 63 öre för det felande portot, samma som för ett frankerat brev
Ankomststämplat STOCKHOLM 23.SEP.58 med den rektangulära ankomststämpeln

72 öre 1.7.1858 – 30.9.1865

72 öres portot gällde till de södra delarna av Tyskland. Portot var en direkt omräkning från det tidigare 24 skilling.
Portot gällde både för brev via Danmark och för de som skickades med båt från Sverige till Stralsund eller Stettin.

Via Danmark
Detta portot byggde på portot till Hamburg och Lübeck 45 öre + 3 Silbergroschen (= 27 öre) för tyskt porto som tillföll Preussen. Sverige och Danmark delade på 45 öre. Breven skickades via det danska postkontoret i Lübeck.

Sverige-Danmark 6 2/3 Lübsk skilling    45 öre
Preussen 3 Sgr                                       27 öre
Totalt                                                      72 öre

Via Stralsund eller Stettin
Portot fastställdes redan 1852 och var samma som 63 öres portot till de nordliga delarna med skillnaden på Preussen (GAPU) del av portot som var 3 Sgr istället för 2 Sgr.

Sverige    2,5 Sgr      22,5 öre
Sjöporto  2,5 Sgr      22,5 öre som delades lika
Preussen   3 Sgr          27 öre
Totalt                           72 öre

Preussens del av portot 3 Sgr (Silbergroschen) noterades med en röd 3:a på brevens framsida, oavsett vilken av de båda vägarna de skickades.

1.5.1865 – 30.9.1865 fanns även ett reducerat porto på 54 öre för brev som skickades med skepp Malmö-Stralsund.

72_stockholm_4_8_1859
72 öre 1.7.1858 – 30.9.1865

72 öres porto (för 1:a VK till södra Tyskland 1.7.1858 – 30.9.1865) från STOCKHOLM 4.8.1859 till Nürnberg
Svensk notering ”frco 72” för portot
Transitstämplat K.D.O.P.A. LÜBECK 7.8.1859 (danska postkontoret)
Två tyska LÜBECK 7.8 varav en Thurn & Taxis
Ankomststämplat NÜRNBERG 8.AUG.1859
Frankerat med 3x 24 öre vapen varav två i lodrätt par

72 öre 1.7.1858 – 30.9.1865

72 öres porto (för 1:a VK till södra Tyskland 1.7.1858 – 30.9.1865) från LUND 9.11.1862 till Berlin
Svensk notering ”franco” för betalt portot
Transitstämpel MALMÖ 9.11.1962
Tyska stämplar FRANCO och Aus Schweden
Transitstämplat HAMBURG K.S.P.A.(D) 11.11.1862 (svenska postkontoret för brev skickade via Danmark)
Ankomststämplat HAMBURG 11.11 samt utdelningsstämpel 12.11
Frankerat med 50 + 2×5 + 12 öre Vapentyp (Facit-Nr 12b, 7a1 och 9l)

Denna portokombination är känd i 2 exemplar

72_sunne_9_7_1864
72 öre 1.7.1858 – 30.9.1865

72 öres porto (för 1:a VK till södra Tyskland 1.7.1858 – 30.9.1865) från SUNNE 9.7.1864 till Nürnberg
Svensk notering ”Franko” och ”72 öre” för det betalda portot.
Svensk transitstämpel SÖDRA ST.BANAN 12.7.1864 på baksidan samt två olika transitstämplar LÜBECK 13.7
Ankomststämplat NÜRNBERG 15.JUL.1864
Frankerat med 12 öre och 2x 30 öre Vapentyp

25 öre 1.10.1865 – 30.4.1868

Det låga 25 öres portot gällde för brev som skickades via Danmark och endast till den nordliga ”danska” hertigdömena i Tyskland som var Schleswig, Holstein och Lauenburg. Det omfattade även kuststaden Lübeck där Danmark hade ett postkontor.
Portot fastställdes i en överenskommelse 30.6.1865 och infördes 1.10.1865.
Portot delades lika mellan Sverige och Danmark.

25_kalmar_14_4_1869
25 öre (1:a VK 1.10.1865 – 30.4.1868)

25 öres porto (1:a VK 1.10.1865 – 30.4.1868) från KALMAR 14.4.1868 till Schleswig.
Svenska noteringar ”fco” och ”25” för portot samt ”via Denmark”
Svensk transitstämpel SÖDRA ST.BANAN 16.4.1868
Tysk transitstämpel KIEL-HAMBURG
Tysk utdelningsstämpel AUSG 17.4
Frankerat med 5 öre vapen och 20 öre lejon.
Detta är den vanligaste portokombinationen, 5×5 öre är ovanlig.

27 öre 1.5.1868 – 31.3.1869

25 öres portot till de nordliga ”danska” delarna av Tyskland höjdes 1.5.1868 till 27 öre och omfattade då även Hamburg. Breven kunde skickas via Danmark eller direkt med båt till Tyskland och maxvikten för brev i 1:a vk var 15 gram. Portot delades lika mellan Sverige och den Nordtyska Unionen minus transitportot till Danmark om breven skickades denna väg.
Från 1.4.1869 gällde portot 27 öre till hela Tyskland via Danmark eller direkt.

27_stockholm_20_11_1868
27 öre (1:aVK 1.5.1868 – 31.3.1869)

27 öres porto (1:aVK 1.5.1868 – 31.3.1869) från STOCKHOLM 20.11.1868 till Hamburg.
Svensk notering ”Betalt 27” och svensk stämpel FRANCO.
Ankomststämplat HAMBURG 23.11
Frankerat med 3 öre lejon och 24 öre vapen

Skickat direkt med båt till Tyskland, portot delades lika mellan Sverige och den Nordtyska Unionen

54 öre 1.5.1865 – 30.9.1865

Till de delarna som inte omfattades av 25 öres portot kostade det 54 öre att skicka ett brev i 1:a vk, max 3 ort.
Breven skickades med skepp Malmö-Stralsund och sedan via Nordtyskland.
Portot var endast giltigt i 5 månader varefter det sänktes till 40 öre.

Portot fördelades enligt nedan:
27 öre delades lika mellan Sverige och Preussen inkl. sjöporto
27 öre (3 Sgr) i transitporto till Preussen, noterades med en blå 3:a på breven

Ett 54 öres porto fanns även för brev till Hannover och Mecklenburg via Danmark eller Lübeck under perioden 1.7.1858 – 30.9.1865

54 öre (för 1:a vk 1.5.1865 – 30.9.1865)

54 öres porto via Malmö-Stralsund (för 1:a VK 1.5.1865 – 30.9.1865) från STOCKHOLM 6.7.1865 till Dresden.
Notering ”fco” och 54 i nedre vänstra hörnet, svensk stämpel FRANCO. samt tysk Aus Schweden.
Baksidan med tysk transitstämpel Berlin-Stralsund 8/7 (järnvägsstämpel) samt Stadtpost Dresden.
Brevet är eftersänt till Niederschlesien Dornitz-Vamdrup (järnvägsstämpel) samt utdelningsstämpel AUSG. 11/7
Frankerat med 24 + 30 öre Vapentyp (10d1 + 11d1) = 54 öre

Detta är det enda kända brevet med 54 öres porto via Malmö-Stralsund

40 öre 1.10.1865 – 31.3.1869

54 öres portot som infördes 1.5.1865 sänktes redan 1.10 samma år till 40 öre.
Till de delarna som inte omfattades av 25 öres portot (27 öre från 1.6.1868) kostade det 40 öre att skicka ett brev i 1:a vk, max 3 ort.
Breven skickades antingen med skepp Sverige-Norra Tyskland eller via Danmark.

40_helsingborg_10_7_1866_stor
40 öre (1:a VK 1.10.1865 – 31.3.1869)

40 öres porto (för 1:a VK 1.10.1865 – 31.3.1869) från HELSINGBORG 10.7.1866 till Hamburg
På baksidan blå stämpel från det svenska postkontoret HAMBURG K.S.P.A.(D) 11.7.1866 vilket visar att brevet skickats via Danmark (D).
Notering ”franco” i nedre vänstra hörnet samt ”40” i övre vänstra hörnet av brevet.
Frankerat med 20 + 20 = 40 öre

Skickat via Danmark

Från 1.6.1868 kostade ett brev till Hamburg 27 öre.

40_boras_18_8_1867_stor
40 öre (1:a VK 1.10.1865 – 31.3.1869)

40 öres porto (1.10.1865 – 31.3.1869) från BORÅS 18.8.1867 till Chrimmitschau i Sachsen
Svensk notering ”fr” och tysk stämpel FRANCO. använd i Stralsund
Svensk transit SÖDRA ST.BANAN 18.8.1867 och tysk STRALSUND-BERLIN
Tysk utdelningsstämpel 1.AUSGABE 20.VIII
Frankerat med 2x 5 öre samt 30 öre vapen

Skickat med skepp från Sverige till Stralsund

40_malmo_2_8_1868
40 öre (1:a VK 1.10.1865 – 31.3.1869)

40 öres porto (1:a VK 1.10.1865 – 31.3.1869) från MALMÖ 2.8.1868 till Stettin
Tysk stämpel FRANCO. använd i Stralsund
Tysk transit STRALSUUND-BERLIN 2.8 och utdelningsstämpel AUSG 2.8
Frankerat med 2x 20 öre lejon i vågrätt par

Skickat med skepp från Sverige (Malmö) till Stralsund

40 öre (1:a VK 1.10.1865 – 31.3.1869)

40 öres porto (1:a vk 1.10.1865 – 31.3.1869) från MALMÖ 17.3.1868 till Stettin
Svensk notering ”franko” under det vänstra märket.
Baksidan med transitstämpel KIEL-HAMBURG 18/3 (järnvägsstämpel) samt utdelningsstämpel AUSG 19/3.
Även en tysk stämpel 3 1/4 a.P. överstruken med blå krita.
Frankerat med 2x 20 öre lejon

Skickat via Danmark och sedan med tåg från Kiel. Denna postvägen är ovanligare än den med skepp direkt till Nordtyskland.

27 öre 1.4.1869 – 30.6.1875

Från den 1.4.1869 fanns för första gången ett enhetligt porto som gällde till alla delar av Tyskland.
Breven skickades antingen via Danmark eller med båt direkt från Sverige till Tyskland.

27_helsingborg_4_12_1871
27 öre (1:a VK 1.4.1869 – 30.6.1875)

27 öres porto (1:a VK 1.4.1869 – 30.6.1875) från HELSINGBORG 4.12.1871 till Berlin
Svensk FRANCO.
Dansk transit 229 N.SJ.JB.P.B 3.12 2TOG och tysk utdelningsstämpel 7.12
Frankerat med 3 öre lejon och 24 öre vapen

Brevet är skickat via Danmark.

27_helsingborg_23_12_1871
27 öre (1:a VK 1.4.1869 – 30.6.1875)

27 öres porto (1:a VK 1.4.1869 – 30.6.1875) från HELSINGBORG 23.12.1871 till Lübeck
Svensk notering ”fco” och svensk stämpel FRANCO.
Dansk transit 229 N.SJ.JB.P.B. 23.12 och tysk KIEL-HAMBURG 24.12
Tysk utdelningsstämpel 24.12 No6
Frankerat med 3 öre lejon och 24 öre vapen

Brevet är skickat via Danmark

27_sodertalje_20_11_1870_stor
27 öre (1:a VK 1.4.1869 – 30.6.1875)

27 öres porto (1:a VK 1.4.1869 – 30.6.1875) från SÖDERTELJE 20.11.1870 till Lübeck
Svensk transit PKXP.Nr2 22.1..1870 och tysk utdelningsstämpel AUSG 23.12 No2
Frankerat med 3 öre lejon samt 2x 12 öre vapen i vågrätt par

27_helsingborg_26_7_1869_stor
27 öre (1:a VK 1.4.1869 – 30.6.1875)

27 öres porto (för 1:a VK 1.4.1869 – 30.6.1875) från HELSINGBORG 26.7.1869 till Berlin.
Svensk FRANCO. inom oval och tysk FRANCO. från Stralsund
Svensk transit PKXP Nr2 27.7.69 och tysk STRALSUND-BERLIN 27.7
Tysk utdelningsstämpel 28.7
Frankerat med 3 öre lejon och 24 öre vapen

Skickat med skepp från Ystad eller Malmö till Stralsund

27_stockholm_19_11_1872_stor
27 öre (1:a VK 1.4.1869 – 30.6.1875)

27 öres porto (för 1:a VK 1.4.1869 – 30.6.1875) från STOCKHOLM 19.11.1872 till Hamburg.
Svensk notering ”fc” (franco) och stämpel FRANCO.
Ankomststämplat HAMBURG 22.11.72
Frankerat med 2x 5 öre vapen och 17 öre lejon

27 öres porto (för 1:a VK 1.4.1869 – 30.6.1875) från HELSINGBORG 20.11.1869 till Bonn.
Svensk notering ”fc” (franco) och stämpel FRANCO.
På baksidan dansk järnvägsstämpel 20/11, KIEL-HAMBURG 20/11 (tysk järnväg) och AUSG. 22/11 när brevet delats ut.
Frankerat med 2x 5 öre vapen och 17 öre lejon i grå nyans.

Brevet har skickats Helsingborg-Helsingör,  via Korsör och Nyborg (över Fyn och Jylland) till Kiel vid tyska gränsen och där med järnväg till Hamburg och vidare till Bonn.

27 öres porto (för 1:a VK 1.4.1869 – 30.6.1875) från PKXP. N:r2. 29.6.1872 till Berlin.
På baksidan finns STRALSUND–BERLIN 29/6 (järnväg) och utdelningsstämpel (Berlin) 30/6
Frankerat består av 12 öres frankokuvert samt 3 öre Lejon och 12 öre Vapen. Ett av två kända (2021) frankokuvert till Tyskland under Vapen-perioden, det andra från 19.3.1872.

Skickat med skepp från Ystad eller Malmö till Stralsund

45 öre rek 1:a vk (1.4.1869 – 30.6.1875)

45 öres porto för rek i 1:a viktklassen från HELSINGBORG 8.2.1870 till Berlin
27 öres brevporto (för 1:a VK 1.4.1869 – 30.6.1875)
18 öres rektillägg (1.4.1869 – 31.12.1886)
Svenska stämplar RECOMMENDERAS och FRANCO.
På baksidan HELSINGBORG 7.2.1870 (dagen då brevet lämnats in), transit dansk kombinerad järnvägsstämpel 229 N.SJ.JB.P.B 8.2 2TOG samt utdelningsstämpel från Berlin 14/2.
Frankerat med 5 öre vapen och 2x 20 öre lejon

28 öre 29.5.1874 – 30.6.1875

Portot gällde för brev via Danmark till hela Tyskland förutom Schleswig, Holstein, Hamburg och Lübeck.

28 öre (1:a vk 29.5.1874 – 30.6.1875)

28 öres porto (29.5.1874 – 30.6.1875) via Danmark från HELSINGBORG 17.6.1874 till Berlin.
På baksidan dansk transitstämpel (kombinerad järnvägsstämpel) 229 N.SJ JB PKT 18.6 2TOG samt tysk utdelningsstämpel 19/6
Frankerat med 3+5+20 öre Ringtyp tandning 14

28 öres portot är i litteraturen (2017) känt i 2 exemplar samt detta 3:e brev som ej är noterat.

20 öre 1.7.1875 – 31.1.1921

UPU portot 20 öre för brev i 1:a vk upptill 15 gram gällde från 1.7.1875 och ända fram till 1921.

20_helsingborg_12_9_1910
20 öre 1.7.1875 – 31.1.1921

20 öres porto (1:a VK 1.7.1875 – 31.1.1921) från HELSINGBORG 12.9.1910 till Berlin
10 öres kortbref tilläggsfrankerat med 10 öre Oscar II koppartryck

20_helsingborg_1886
20 öre 1:a VK 1.7.1875 – 31.1.1921

20 öres porto (1:a VK 1.7.1875 – 31.1.1921) från HELSINGBORG 1886.
Ett så kallat ”studsbrev” som eftersänts flera gånger. Bild baksidan

30rek_helsingborg_3_2_1890
40 öres rekporto

Brev i 1:a vk skickat som rek från HELSINGBORG 3.2.1890 till Kiel
Brevporto 20 öre och rektillägg 20 öre = 40 öre
Svensk rekstämpel SVERIGE över R
Ankomststämplat i KIEL 4.2.1890
10 öres frankokuvert tilläggsfrankerat med 20 öre Ringtyp på baksidan, d.v.s. underfrankerat med 10 öre men ej lösenbelagt.

6 öre för trycksak 01.10.1873 – 31.3.1879

6_trycksak_helsingborg_3_10_1875
6 öre för trycksak 01.10.1873 – 31.3.1879

6 öres trycksaksporto (1.10.1873 – 31.3.1879) från HELSINGBORG 3.10.1875 till Chrimmitschau i Sachsen
Frankerat med 6 öre Ringtyp tandning 14 (Facit-Nr 20i)

10 öre för brevkort 1.7.1875 – 31.1.1921

Portot gällde för enkla brevkort, för dubbla brevkort (med svarsdel) var portot det dubbla 20 öre.

10_brevkort_wiken_2_11_1893
10 öre för brevkort 1.7.1875 – 31.1.1921

10 öres brevkort (1.7.1875 – 31.1.1921) från WIKEN 2.11.1893 till Stettin
Skickat via HELSINGBORG 2.11.1893 och K. OMB.4 2.11.93 (Köpenhamn)
Ankomststämplat i STETTIN 3.11.93
5 öres brefkort tilläggsfrankerat med 5 öre Oscar II koppartryck

10_brevkort_morarp_15_7_1901
10 öre för brevkort 1.7.1875 – 31.1.1921

10 öres brevkort (1.7.1875 – 31.1.1921) från MÖRARP 15.7.1901 till Woltersdorf
Via HELSINGBORG 15.7.1901 och TRELLEBORG-SASSNITZ 16.7.01
Ankomststämplat i WOLTERSDORF 17.7.01
5 öres brefkort tilläggsfrankerat med 5 öre Oscar II koppartryck

10_brevkort_kjobenh_helsingor_4_5_1897
10 öre för brevkort 1.7.1875 – 31.1.1921

10 öres brevkort (1.7.1875 – 31.1.1921) från Helsingborg 3.5.1897 till Lübeck
Postat ombord på båten mellan Helsingborg – Helsingör
Endast danska stämplar Fra Sverige samt järnvägsstämplar KJØBENHAVN-HELSINGØR 4/5 16 TOG
5 öres brefkort tilläggsfrankerat med urklipp från 5 öres brefkort

10_brevkort_fra_sverige_23_7_1909
10 öre för brevkort 1.7.1875 – 31.1.1921

10 öres brevkort (1.7.1875 – 31.1.1921) från Helsingborg 23.7.1909 till Stralsund
Postat ombord på båten mellan Helsingborg – Helsingör
Endast danska stämplar Fra Sverige samt järnvägsstämpel KJØBENHAVN HELSINGØR 23.8.09
5 öres brefkort tilläggsfrankerat med 5 öre Oscar II koppartryck

6 trackbacks/pingbacks

  1. Vapenbrev till Tyskland | SAFE Album AB / Frimärks-Netto
  2. Brev till Tyskland – SAFE Album AB / Frimärks-Netto
  3. 54 öres porto till Tyskland – SAFE Album AB / Frimärks-Netto
  4. 45 öres rek till Tyskland 1870 – SAFE Album AB / Frimärks-Netto
  5. 45 öres rek till Tyskland 1870 – SAFE Album AB / Frimärks-Netto
  6. Två ovanligare 27 öres brev till Tyskland – SAFE Album AB / Frimärks-Netto