21 nya plåtfel i plåt 2

pl2_pos100
Kliché 100 – en av de tidigare ej beskrivna klichéerna

En första genomgång är nu färdig för plåtfelen i plåt 2 för 12 öre Vapen.
Konstanta plåtfel i 21 olika positioner är beskrivna som inte finns nämnda i handboken.
Dessutom är flera positioner uppdaterade med fler plåtfel än de som finns nämnda i handboken.

63 av de 100 positionerna har nu beskrivna konstanta plåtfel, vilket är 10 fler än i plåt 1.
Fler plåtfel för de resterande 37 positionerna kommer säker att upptäckas efterhand som mer material gås igenom och positionbestämms.

Du hittar alla plåtfelen för plåt 2 på frimärket 12 öre Vapentyp här och i menyn.

En genomgång av det efterföljande plåtparet med plåtarna 3 och 4 står nu på tur.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar