6-block 30 öre tjänste

De senare tryckplåtarna som användes till de långa tjänstemärkena har grundtypsfel och ibland även en del individuella plåtfel från de 50 olika positionerna.

På den senare plåt 2 till 30 öre är grundtyperna är ordnade i vågräta 5-strip, vilket gör att alla märken i ett vågrätt strip alltid är samma grundtyp med samma grundtypsfel och lodräta strip har alltid olika grundtyper.
Men grundtypsfelen är ibland mycket svaga och ibland helt obefintliga, detta gäller även de individuella plåtfelen från respektive position. Jag har själv flera gånger suttit med enheter som 4-block och lodräta strip utan att kunna hitta något grundtypsfel på något av märkena.

Ett exempel på hur svårt det kan vara att tyda och säkerställa grundtypsfel och individuella plåtfel är 6-blocket av 30 öre nedan som är tryckt med plåt 2 som användes 1889-1908.

6-blocket är säkerställt till positionerna 31-33 + 36-38.
Den övre raden från position 31-33 är alla grundtyp 2 där grundtypsfelet inte syns. Det individuella plåtfelet på pos 31 syns inte alls medan det på pos 32 är ganska tydligt. Pos 33 har inget plåtfel.
Den nedre raden från position 36-38 är alla grundtyp 3 där grundtypsfelet är svagt och de individuella plåtfelen ganska svaga på alla tre, men fullt tydbara.

Flera av positionerna skulle vara mycket svåra eller omöjliga att positionsbestämma om de inte ingått i blocket medan andra skulle gå att positionsbestämma som lösa märken.

31-33_36-38
Position 31-33 och 36-38

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar