Lösen tandning 13

Utgåvan med tandning 13 ersatte successivt utgåvan med tandning 14. Märkena är tryckta med samma plåtar som för tandning 14 vilket gör att diverse plåtfel som kort och långt fotstreck på L i Lösen kan se på både märken med tandning 13 och 14, men vissa individuella plåtfel har uppstått efter plåtarnas användning och förslitning och kan då endast ses på märken från senare upplagor.

11a11 öre

Nyanser m.m.

 

12a3 öre

Nyanser m.m.

 

13a

5 öre

Nyanser m.m.

 

14e

6 öre

Nyanser m.m.

 

15c

12 öre

Nyanser m.m.

 

16d

16_halvering_almvik20 öre

Nyanser m.m.

 

17b

24 öre

Nyanser m.m.

 

18e

30 öre

Nyanser m.m.

 

19d

50 öre

Nyanser m.m.

 

20d

1 krona

Nyanser m.m.

 

Otandade märken så kallade normalprov är kända av alla valörer. Dessa är identiska med de vanliga märkena vad gäller papper, tryck, färg och gummering med skillnaden att de inte är tandade, de är referensmärken som gavs till Postverket vid olika tillfällen frö kontroll och som sedan kommit ut på marknaden.

24 öres valören är av någon anledning oftast (eller alltid?) utan gummering.

Detta bildspel kräver JavaScript.