12 öre vapen varianter

Grundtypsfel och plåtfel från de olika plåtarna finns här nedan. Klicka på respektive länk.

Observera att de avbildade märkena i första hand valts för att så tydligt som möjligt visa de olika felen, inte för deras skönhet.
Därför har ibland ett defekt märke som tydligt visar ett plåtfel valts framför ett vackert där t.ex. stämpeln döljer plåtfelet.

1858 Vapentyp 12 öre varianter upptagna i Facit katalogen (pdf)

Grundtyperna i plåt 1-2 (pdf)

Grundtyperna i plåt 1 och 2

Plåtfel i plåt 1

Plåtfel i plåt 2

Grundtyperna i plåt 3-4 (pdf)

Plåtfel i plåt 3

Plåtfel i plåt 4

Plåtfel i plåt 5 (pdf)

Plåtfel i plåt 6 (pdf)

Plåtfel i  plåt 7 (pdf)

Plåtfel i plåt 8 (pdf)

Bok om 12 öre Vapentyp plåt 5-8

Min forskningsrapport från 2021-09-01 om plåt 5-8 och de itusågade plåtarna (A5 och A6) från leverans 43. Innehåller mycket mer uppgifter än de som publicerats på hemsidan. Läs mer om boken här.

Bok om 12 öre Vapentyp plåt 1-4.
Min forskningsrapport 2018-03.

Denna innehåller mer uppgifter än de som finns här på hemsidan.

Läs mer om boken här.

Bli först med att kommentera