Ovanligt 65 öres porto

Samtida med 45 öres portot till Storbritannien via Danmark fanns ett 65 öres porto som gällde för brev som skickades via Tyskland. Portot i sig är inte så ovanligt när det är frankerat med 5+30+30 öre men det finns några ovanliga portokombinationer.

65 öres portot med den normala frankeringen 5+30+30 öre

Exempelvis 5+20+20+20 öre som tidigare (2020) endast var känt i 1 exemplar, stämplat 21.1.1869, nu känner vi till 2 ex. Detta ”nya” brev stämplat STOCKHOLM 3.6.1868 har även den trevliga tyska avräkningsstämpeln ”Wfr. 2 3/4” i blått som står för Weiterfranko 2,75 Sgr, vilket är de 24,75 örena som var Storbritanniens del av den svenska 65 öres frankeringen. Med röda siffror står 5 1/4 på brevets framsida vilket är den del Tyskland/Preussen tog av Sverige inkl. Storbritanniens del, alltså 47,25 öre. En Silbergroschen (Sgr) motsvarade 9 svenska ören. Svenska Postverket fick behålla 17,75 öre (65 – 47,25).

Fler brev till Storbritannien finns på sidan här.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar